Pris till amningsbok

Amningshjälpens Bröstpris 2005 går till Lars Å Hanson.

Amningshjälpens Bröstpris 2005 går till Lars Å Hanson för hans bok om amning.

Professor emeritus Lars Å Hansons bok Immunobiology of Human Milk: How Breastfeeding Protects Babies leder på ett begripligt sätt läsaren genom hur det märkliga och komplexa immunförsvaret fungerar och utvecklas hos foster, mamma och det växande barnet, skriver Amningshjälpen i sitt pressmeddelande.
Föreningen beskriver professor Lars Å Hansson som inte bara en högt uppskattad och erkänd forskare internationellt, utan också en nationell förgrundsfigur och banbrytare inom den svenska amningsforskningen.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler