Amning – så gör du

Att barnet inte har ett bra läge vid bröstet är den vanligaste orsaken till att det uppstår problem med amningen.

I början är det inte lätt att veta hur det bör vara. Ett tips är att lita på din känsla. Gör det så ont att det inte är hanterbart, avbryt (om barnet är som fastklistrat vid bröstet kan man stoppa in ett finger i mungipan så att vaakumet släpper) och låt barnet börja om med ett nytt tag.

Ta gärna för vana att titta på bröstvårtans form när barnet har släppt bröstet (läs mer om detta nedan).

Bra amningsläge och tag innebär bland annat…

… att du sitter eller ligger bekvämt.

… att du håller barnet tätt intill dig. Hela barnets kropp ska vara vänd mot dig.

… att du lägger barnet så att dess överläpp eller näsa är framför bröstvårtan. Barnet ska ta tag ”underifrån”, med underläpp och underkäke först.

… att du placerar barnet där bröstet är och inte tvärtom, det vill säga att du låter bröstet ”hänga fritt”. Har du stora och tunga bröst, eller om bröstvårtan pekar nedåt, så kan man rulla ihop en bit tyg hårt och lägga det tätt intill vecket under bröstet; på så sätt pekar bröstet mer rakt fram och då blir det lättare för barnet att få ett bra tag.

… att det är barnet som tar bröstet, inte bröstet som stoppas in i barnets mun. Vänta tills barnet gapar riktigt stort, då får det tag om vårtgården och suger inte bara på bröstvårtan. Detta kan ibland ta flera minuter av slickande, huvudvridande och smågnällande, men det som då pågår är att barnet använder sig av den så kallade rooting-reflexen som så småningom leder till ett stort gap.

Saker som kan försvåra amningen i början

Du sitter så tillbakalutad att barnet inte kommer åt att ta tag.

Barnet är inte tillräckligt vänt mot dig, utan ligger mer på rygg än på sidan.

Barnet är så påbyltat av kläder eller filtar att det inte når fram till bröstet.

Du håller barnet så att huvudet kommer för långt ut mot ditt armveck.

Du håller barnet så att bröstvårtan pekar mot dess haka i stället för mot överläppen eller näsan.

Barnet suger bara på bröstvårtan, vilket beror på att det inte gapade tillräckligt stort när det tog tag. Detta syns också ofta genom att barnets kinder ”sugs in” när det suger.

Du lyfter bröstet till barnet i stället för att låta barnet komma till bröstet.

Barnet ligger med näsan tryckt mot bröstet och måste släppa taget för att få luft.

Bröstvårtan avslöjar

Hur ser bröstvårtan ut när barnet precis har släppt bröstet? Det kan hjälpa dig att avgöra om barnet ligger bra, och om det har ett tillräckligt stort tag om bröstet.

En opåverkad och rund bröstvårta, eller mer utdragen vårta än vanligt, tyder på att barnet har sugit ”rätt”.

En ihopklämd bröstvårta tyder på att barnet har haft ett för litet tag.

En bröstvårta som är vinklad åt ett visst håll tyder på att barnet har legat för långt åt det hållet.

Sår mitt på bröstvårtan tyder på att barnet antagligen har haft rätt läge men för litet tag.

Källa: Amningsboken av Kristin Svensson och Malin Nordgren

Obs! Det här är en äldre artikel Från Vi Föräldrar Första året 2007. Senare artiklar om amning finns bland annat här:

• Amningen funkar inte – hjälp!

• D-MER – att få ångest av att amma

• Julias bästa amningstips

• Alla råd till föräldrar – vem kan man lita på?

• ”Amning passar inte alla”

NUVARANDE Amning – så gör du
NÄSTA Vaccinera mot mässling