Amning minskar

Färre barn helammas under första veckan.

Helamning under barnets första levnadsvecka minskar – från 94 procent år 1996 till 87 procent år 2005, enbart i Stockholms län.

Den nedåtgående trenden, som är tydlig i hela landet, är oroande, anser Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län.

– Det är en utveckling som vi bör ta på allvar och utforska anledningen till, säger hon.

Enligt statistiken ammar mammorna i Stockholm och på Gotland mest. I Stockholms län ammas 94 procent av barnen vid två månaders ålder. Genomsnittssiffran för landet är 91 procent.

Siffrorna är hämtade från Socialstyrelsens sammanställning av barn föda 2004 och preliminära siffror för barn födda 2005, samt från Barnhälsovårdens årsrapport 2006, Stockholms läns landsting.

NUVARANDE Amning minskar
NÄSTA Mammor drömmer mer