Amning gör barn smartare?

Ju längre barn ammas, desto bättre utvecklas intelligensen, enligt en pilotavhandling på 28 barn gjord på Linköpings universitet. Nästa steg är att testa den hypotesen på fler barn.

Psykologen och doktoranden Ulrika Birberg Thornberg har i en långtidsstudie visat att de barn som ammades länge hade en bättre kognitiv utveckling vid 6,5 års ålder.
– De som ammar längre än 5 månader, även delamning, får barn som vid 6,5 års ålder presterar bättre på begåvningstesterna, säger hon.

Studien visade även att de barn vars modersmjölk hade bra balans på fettsyrorna omega-3 och omega-6 förutom bättre resultat i begåvningstesterna också hade bättre känslomässig inlevelseförmåga.
Men skillnaderna är små och har förmodligen ingen större betydelse för hur barnen fungerar i sin vardag, säger Ulrika Birberg Thornberg.
– Resultat i begåvningstester kan ju variera en hel del men ändå vara ”normala”, så några poäng hit och dit för ett barn som presterar inom normalområdet gör inte så stor skillnad.

Eftersom urvalet är litet – 28 barn ingick i den del av studien där det både analyserades fetter och gjordes psykologtester – behövs också en större studie för att kunna säga något mer säkert. En sådan studie pågår nu vid Linköpings universitet.

NUVARANDE Amning gör barn smartare?
NÄSTA Shoppingtorget