Vill du prata om fosterdiagnostik?

Har du erfarenhet av att något avvikande upptäckts i samband med fosterdiagnostik? Hör då av till Vi Föräldrars reporter.

Vi föräldrar söker dig som har erfarenhet av att något avvikande
upptäckts hos det älskade och efterlängtade barnet i magen. Och som
vill berätta om de svåra funderingar det väckte, gärna tillsammans
med din partner.

Välkommen att höra av dig till Vi Föräldrars reporter Mia Coull på mia.coull@gmail.com

NUVARANDE Vill du prata om fosterdiagnostik?
NÄSTA Barnförsäkringar – det gäller hos försäkringsbolagen