Stökigaste middagsbilden?

Vi undrar över den stökigaste middagen ni haft med kidsen!

Mejla bild och kort text på kaoset till mejl@vf.bonnier.se, samt din adress!

Vi utser 5 bidrag som vinner boken Matlust för barn 0-6 år! av journalisten Mia Coull i samarbete med Vi Föräldrars barndietist Sara Ask. De fem vinnande bidragen publiceras i tidningen.

NUVARANDE Stökigaste middagsbilden?
NÄSTA Missa inte UnderBARA BARN den 14-16 oktober