Thinkstock

Äggbanken gör det möjligt att hjälpa fler barnlösa par att få barn.

Landets första bank för donerade ägg på Akademiska sjukhuset

En ny metod för nedfrysning av obefruktade, donerade ägg gör det möjligt att hjälpa fler barnlösa par.

Sedan äggdonation blev tillåten 2003 har efterfrågan på assisterad befruktning med donerade ägg stadigt ökat. Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala utför cirka 30 äggdonationsbehandlingar varje år. För att minska väntetiden och kunna erbjuda fler barnlösa hjälp har man startat landets första äggbank.
– En ny metod för nedfrysning av obefruktade ägg, så kallad vitrifiering
innebär att resultaten vid äggdonationsbehandling är lika bra med frysta
som med färska ägg, säger Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig påReproduktionscentrum.

I äggbanken kan obefruktade ägg frysas ner på obestämd tid. Banken gör det möjligt att erbjuda ett par en del av de ägg som en donator donerar och spara övriga till en annan mottagare.

Se även

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler