IVF – ordlista

Testar ni IVF? Det är inte lätt att veta vad allting betyder. Här är en kort ordlista med förklaring till de flesta vanliga förkortningar.

AID – Artificial Insemination by Donor, donatorinsemination

AIH – Artificial Insemination by Husband, makeinsemination

ET – embryotransfer, återförande av befruktade ägg till livmodern

FSH – follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

hCG – humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation

ICSI – intracytoplasmatisk spermieinjektion, mikroinjektion då spermie förs in i ägget

IVF – in-vitro fertilisering, provrörsbefruktning

LH – luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

OPU – Ovum Pick-Up, äggplockning vid IVF

PCO – polycystiska ovarier – äggstockar med många små omogna äggblåsor

PESA – Percutaneous Epididymal Aspiration – befrukningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål

TESA – Testicular Sperm Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål kan även ske när mannen är sövd.

Källa: Karolinska

NUVARANDE IVF – ordlista
NÄSTA Bästa tipsen när förskolelämningarna är jobbiga