IVF - ordlista

Testar ni IVF? Det är inte lätt att veta vad allting betyder. Här är en kort ordlista med förklaring till de flesta vanliga förkortningar.

AID - Artificial Insemination by Donor, donatorinsemination

AIH - Artificial Insemination by Husband, makeinsemination

ET - embryotransfer, återförande av befruktade ägg till livmodern

FSH - follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

hCG - humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation

ICSI - intracytoplasmatisk spermieinjektion, mikroinjektion då spermie förs in i ägget

IVF - in-vitro fertilisering, provrörsbefruktning

LH - luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

OPU - Ovum Pick-Up, äggplockning vid IVF

PCO - polycystiska ovarier - äggstockar med många små omogna äggblåsor

PESA - Percutaneous Epididymal Aspiration - befrukningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål

TESA - Testicular Sperm Aspiration - befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål kan även ske när mannen är sövd.

Källa: Karolinska

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler