”Endometrios är en vanlig men okänd sjukdom”

Var tionde kvinna lider av endometrios, ändå är sjukdomen relativt okänd och många drabbade får vänta länge på en diagnos.

endometriosforeningen.com.
– Ta sedan kontakt med en gynekolog. Prata om orsaken till besvären och kräv att bli tagen på allvar.

NUVARANDE ”Endometrios är en vanlig men okänd sjukdom”
NÄSTA Endometrios – ny medicin ger nytt hopp