"Endometrios är en vanlig men okänd sjukdom"

Var tionde kvinna lider av endometrios, ändå är sjukdomen relativt okänd och många drabbade får vänta länge på en diagnos.

Endometrios är en sjukdom som behöver lyftas fram ur anonymiteten, anser Christina Liffner, ordförande för Endometriosföreningen, Sverige.
– Trots att sjukdomen är så vanlig är den okänd, både hos allmänheten och inom sjukvården. Många kvinnor upplever tyvärr brist på respekt och ett mindre bra bemötande inom vården som ett stort problem.

Ett annat dilemma, enligt Christina Liffner, är att kvinnan ofta får vänta länge på rätt diagnos och under tiden träffar flera olika läkare utan att få hjälp för sina besvär.
– Genomsnittligt tar det sju till tio år innan man får rätt diagnos.

Men tidig diagnos och rätt behandling hjälper inte bara kvinnan och hennes familj till bättre livskvalitet, det är också en ekonomisk vinst för samhället, enligt Christina Liffner. Hon berättar att en EU-undersökning, som genomfördes för några år sedan, visade att endometriosrelaterade problem, som att kvinnan måste ställa in möten eller stanna hemma några dagar varje månad, leder till miljarder kronor årligen i inkomstbortfall.

Christina Liffner råder kvinnor med besvär som kan tyda på endometrios att kolla på informationen Inför läkarbesöket på endometriosföreningens sajt endometriosforeningen.com.
– Ta sedan kontakt med en gynekolog. Prata om orsaken till besvären och kräv att bli tagen på allvar.

Se även

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler