Sverige i topp…

… när det gäller barns välmående

Barn i Tjeckien mår bättre än barn i andra, rikare länder - och det är ett exempel på att det inte finns något klart samband mellan ett lands rikedom och barns välmående, konstaterar UNICEF i en rapport över barns situation i 21 rika länder.
Rapporten mäter barns välmående utifrån sex faktorer: materiellt välstånd, hälsa och säkerhet, utbildning, familje- och kompisrelationer, riskbeteenden samt barns och ungas egna upplevelser av sin situation.
Barnen i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland mår allra bäst.
Rapporten visar också att de nordiska länderna har högst materiell levnadsstandard med mindre än 5 procent av barnen i relativ fattigdom. Motsvarande siffra för USA och Storbritannien är över 15 procent.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler