Pneumokockvaccin till alla

Socialstyrelsen har beslutat att införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Pneumokocker är bakerier som oftast orsakar lindriga infektioner hos barn, men de kan också orsaka mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.


Ändringen träder i kraft från och med årsskiftet 2008/2009.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler