Fler föds med Downs syndrom

- en förklaring kan vara att svenska mammor blir äldre.

Första halvåret i år föddes 747 barn med fosterskador eller kromosomavvikelser - oftast Downs syndrom - i Sverige, enligt preliminära uppgifter från Socialstyrelsen. Det är en ökning sedan samma period 2005, då 695 barn med fosterskador eller kromosomavvikelser föddes.
Antalet aborter på grund av fosterskada och kromosomavvikelse har sedan första halvåret 1999 ökat från 123 till 252 under samma period i år.
Ökningen av antalet foster och barn med kromosomavvikelser kan förklaras av att mammorna blir allt äldre.

Källa: Socialstyrelsen/Svenska Dagbladets internetupplaga

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler