6 frågor till idrottsministern

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth svarar på frågor om barn och idrott. 

Våra barn blir allt rundare, vart femte barn är i dag överviktigt. Att motionera borde ju vara toppen för folkhälsan, men får alla barn plats i en idrottsrörelse? 
– Ja, på det stora hela, men kanske inte inom den idrott man önskar. Det har med tillgång på ledare att göra. Blir en viss idrott plötsligt väldigt populär finns det inte alltid plats för alla som vill vara med. I storstäder kan det även vara brist på arenor.

– Att barn blir allt rundare handlar mycket om bristen på vardagsmotion. Förr gick eller cyklade man med barnen till skolan, i dag kan föräldrar tänka att de vinner tid på att skjutsa barnen. Sedan kan bra lekytor utomhus saknas, plus att uteleken har fått konkurrens från tv och datorer.

Idrottslyftet är en ekonomisk satsning från regeringen där Riksidrottsförbundet tilldelats pengar som föreningar kan ansöka om. Hur har det fallit ut?
– Fler barn har fått chans att idrotta, men vissa brister finns kvar, som att det inte finns så mycket nytänkande, till exempel har vi inte nått ut till flickor eller barn med invandrarbakgrund på det sätt vi hoppats. Ett sätt att få fler flickor att idrotta skulle kanske vara att erbjuda danskurser, eftersom många flickor är intresserade av dans.

Hur kan den goda barnidrotten se ut?
– Mer betoning på lek än på allvar är ett exempel på god barnidrott, och att få möjlighet att pröva flera olika grenar. Att prova på flera saker är bra därför att man inte från början vet vad man kommer att fastna för. Själv tyckte jag gympa med plintar och andra redskap var pest och pina i skolan, men upptäckte att jag gillar friluftsliv.

Idrott på lek, finns det? Det vill säga enbart med syftet att motionera?
– Ja, det gör det absolut, men man ska inte ta bort tävlingsmomentet, barn tycker att det är kul att se vem som kan springa fortast, hoppa längst eller göra flest mål. Man behöver stimulera barnens glädje över att nå nya mål: En pojke eller flicka som simmar tappar lusten utan nya utmaningar, det är en viktig balans. En utbildad ledare kan se var gränsen går, men även föräldrar behöver bli medvetna om sin roll så att de inte driver på barnet för hårt.

Finns elitsatsningar inom alla idrotter eller gäller det några få?
– Det förekommer framför allt inom stora sporter som fotboll, ishockey, simning och friidrott.

Hur tänker du kring tidiga elitsatsningar på barn under tolv år?
– Risken är att barnen tappar lusten och slutar att idrotta i förtid. I sämsta fall kan de få fysiska skador som ryggont eller problem med knäna fast de bara är 13–14 år. Och inom friidrotten förekommer ätstörningar som man behöver vara uppmärksam på. Man hoppar ju högre om man väger mindre… Det är farligt när ledare eller tränare tidigt kommenterar vikten, särskilt flickor är känsliga för det. En enda ”oskyldig” kommentar kan resultera i mångårigt lidande. Att vara lite mullig hör tonåren till.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Junior maj–juni 2008 

NUVARANDE 6 frågor till idrottsministern
NÄSTA Fler barn får amfetamin