Sjuk – igen?

Så ofta blir barn sjuka – och så gör du för att hjälpa.

Dags att börja förskolan – och dags att börja vabba. Under de fyra första åren får barn i genomsnitt upp till åtta infektioner per år.

Barn i förskola får fler infektioner än barn som mest är hemma, har danska studier visat. Man har uppskattat att minst 30 procent av förskolebarnens infektionssjukdomar beror på att de vistas i grupper som är större än familjen, skriver Socialstyrelsen i den nu reviderade kunskapsöversikten Smitta i förskola.

Barn i familjedaghem, hos dagmamma som det ibland kallas, löper generellt sett mindre risk att drabbas av infektioner – men om det är fler än fyra till sex barn i familjedaghemmet är skillnaden obetydlig. Barn i familjedaghem brukar dessutom ofta besöka öppna förskolan, vilket också innebär större barngrupper.

Barn som inte alls har varit i förskolan brukar få fler infektioner under den första tiden i skolan.

När barn är sjuka är det oftast i godartade infektionssjukdomar. Utöver okomplicerade luftvägsinfektioner som till exempel förkylningar med eller utan hosta är det vanligt med öroninflammationer och mag- och tarminfektioner med diarré- och kräkningar.

90 procent av infektionerna orsakas av virus som inte behandlas med läkemedel utan läks med hjälp av kroppens eget försvar.


Oftast sjuka när vi är barn och föräldrar

Barn mellan 0 och 4 år får i genomsnitt mellan sex och åtta luftvägsinfektioner per år, skriver Socialstyrelsen i den reviderade kunskapsöversikten Smitta i förskolan.

Varje infektion tar i genomsnitt en vecka på sig att läka ut.

I 5-19-årsålden minskar antalet infektioner till i genomsnitt två till tre – för att sedan återigen öka i antal när barnet blivit vuxet och själv fått barn…


När är barnet friskt?

Frågan om när det är dags att komma tillbaka till förskolan är inte alltid lätt att avgöra, men det är viktigt att föräldrar och förskolans personal hjälps åt med bedömningen, anser Socialstyrelsen – ibland kan barnet vara piggt på morgonen, men orkar ändå inte med en hel dag på förskolan.

En tumregel är att pigga barn med god aptit förmodligen är friska, och generellt bör föräldrar och förskolans personal ta hänsyn till:

•  att  låta barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till förskolan vid eller efter en infektion.
• att med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt1 och orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.
• att ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel (med feberfri menas utan febernedsättande medicin i kroppen).
• att i vissa fall får återgång till förskolan bedömas i samråd med sjukvården.

Källa: Socialstyrelsen


Läs mer

NUVARANDE Sjuk – igen?
NÄSTA Fler bebisar får platt skalle