Blir det en vit jul i år?

Riskbruk av alkohol i var femte barnfamilj.

Vart femte barn i Sverige lever i hushåll där det dricks så mycket alkohol att det räknas som ”riskbruk”. Mest dricker de ensamstående papporna – en fjärdedel av alla ensamstående pappor riskkonsumerar alkohol visar en rapport från Statens Folkhälsoinstitut.

Enligt Folkhälsoinstitutet, som gått igenom forskning i ämnet, går det inte att slå fast att barnen skadas av föräldrarnas riskbeteende i längden, även om det finns många tecken på att föräldrarnas drickande påverkar barnen negativt.

Många av föräldrarna till de totalt 385 000 barn som det rör sig om tror antagligen inte heller att deras vanor är ett problem för barnen, tror Anna Carlstedt, vice ordförande i IOGT-NTO.

Mest ökar alkoholkonsumtionen under semestern och under stora helger, särskilt julen. För andra året i rad drar nu därför kampanjen En vit jul igång under parollen ”Alla barn har rätt till en vit jul”.

Förra året arrangerades bland annat julpyssel, pepparkaksbak, familjeläger, dagkollo, utomhushajk och konserter. Arrangörer var några av de 900 föreningar som finns inom nykterhets­rörelsen.

– Till exempel den lokala idrottsföreningen har möjlighet att söka pengar hos oss för en aktivitet. Villkoret är att aktiviteten är drogfri, säger Carina Fabregat, som är projektledare för Vit Jul.

På kampanjens hemsida kan man som privatperson gå in och skriva på ett kontrakt där man lovar att under tre dagar i jul avstå från alkohol. I fjol skrev 11 000 personer under kontraktet, i år hoppas man på fler underskrifter.

Mer info på www.vitjul.com

Fotnot: Vit jul är en kampanj som drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund: IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTOs Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 13/2008

NUVARANDE Blir det en vit jul i år?
NÄSTA ”Vad hände? Inget barn föds med en vilja att dö”