Vi Föräldrar och 2000-talet

Något år in på 2000-talet är det tydligt att det återigen är båda föräldrarna som är i fokus och omvärlden vidgas igen. Nu handlar det om två kulturer i samma familj, att älska sina styvbarn, att få barn med sin homosexuella kompis och äggdonation.

Att erkänna sin och sin partners brister anses inte längre som fult. Artiklar som ”Är du också en skrikförälder?” och ”Är datorn din rival?” är några exempel på detta.

Hur man får ihop jobb och föräldraskap har varit en evig fråga sedan starten. Under 2003 och 2004 behandlas den i ”Föräldraskap – en tillgång på jobbet”, ”Så slipper ni VAB-grälen” och ”Vi fick mer tid – 3 familjer berättar”.

Curlingdebatten är intensiv 2004 och leder bland annat till artikeln ”Är du en curlingfru?” Det stereotypa pojk- och flickmodet debatteras i en lång rad uppmärksammade reportage: bland annat visas unisexkläder för barn, precis som på 1960-talet.

2006 får Vi Föräldrar ny form, och även inne­hållet förändras delvis. ”Föräldrarådet” är en av nyheterna, en avdelning där läsarna både ställer frågorna och ger svaren.

Ungefär samtidigt börjar den danske familjeterapeuten Jesper Juul som tidningens föräldracoach. Och kanske är det här någonstans vi kan hitta tidningssjälen som den ser ut idag – där föräldrar bjuder på berättelser ur sina liv, där man hittar stöd och identifikation i varandra. För dagens föräldrar vill inte bara lyssna på så kallade experter, man vill veta hur andra löser situationer och får ihop sina familjeliv. En bit från 1960-talets uppror och 1970-talets handfasta barnmorskeråd. Men ändå Vi Föräldrar – ett barn av sin tid.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2008

Läs mer

NUVARANDE Vi Föräldrar och 2000-talet
NÄSTA Vi Föräldrar och 1990-talet