Vallmofrön kan skada gravida och barn

Opiumhalten i vallmöfrön har ökat så mycket att livsmedel med vallmofrön i värsta fall kan skada barn och gravida, varnar tyska myndigheter. Enligt en tysk kartläggning kan vanlig mat med vallmofrön ge morfindoser som är större än vad som ger oralt för smärtlindring inom sjukvården.
Svenska Livsmedelsverket har dock bedömt risken för förgiftning som liten, och anser att det stora problemet med vallmöfrön är att de ger utslag i drogtester.
Inom EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har en reglering av vallmofrön diskuterats, men frågan är ännu inte avgjord.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga

NUVARANDE Vallmofrön kan skada gravida och barn
NÄSTA Stockholm först med pneumokockvaccin