Välja förskola – att tänka på

Dags att välja förskola – men hur ska man tänka? Hur viktig är barngruppens storlek? Personalens utbildning? Och pedagogiken – Montessori, Waldorf, Reggio Emilia?

Alla vill vi förstås välja en så bra förskola som möjligt till våra barn. Men går det att i förväg bilda sig en uppfattning om en förskola är bra eller inte? Vi frågade Robert Lundh, handläggare på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som tidigare arbetat som inspektör av förskolor.

– Börja med att fundera på vad ni som föräldrar tycker är viktigt, säger han.

Besök förskolan

Nästa steg är att besöka förskolan, och då finns det några särskilda saker som man kan spana efter.
– Är förskolan inredd för barn eller för vuxna? Finns till exempel materialet i barnhöjd? Sitter foton och teckningar på barn- eller föräldrahöjd? Finns det spår av barnen, finns det möjlighet att leka här?
Han tycker också att man ska ta chansen att prata med både förskolechefen och personalen.
– Ledarskapet är avgörande för hur arbetet fungerar, säger han.

Fråga de anställda om de trivs, om det görs medarbetarenkäter på arbetsplatsen och om de själva skulle kunna tänka sig att ha sitt barn på förskolan.

– Man kanske inte får ett helt ärligt svar, men man ser i alla fall hur de reagerar.

Personalens utbildningsnivå, hur viktig är den?

– Det kan självklart vara bra personal även om de inte är förskollärare, men om det inte finns några förskollärare alls skulle jag definitivt dra öronen åt mig.

Barngruppens storlek då?

– Det är viktigt, men man kan också titta på hur lokalerna utnyttjas, om man kan dela in barngruppen i smågrupper utifrån behov.

Med samma kritiska blick tycker han att man ska granska förskolans gård. Finns det ett pedagogiskt tänk kring utevistelsen?
– Det kan vara bildäck eller trästockar som man har lagt ut på marken; enkla saker som stimulerar och utmanar barnen.

Vill du veta läsa om förskolepedagogiker som till exempel Montessori, Waldorf och Reggio Emilia? Klicka på länkarna nedan.

NUVARANDE Välja förskola – att tänka på
NÄSTA Vi Föräldrar Junior