Vågar man vaccinera sig mot svininfluensan?

Charlotta Bergquist är klinisk utredare på Läkemedelsverket och har granskat utredningen av influensavaccinet Pandemrix som gjorts av Läkemedelsmyndighetena i Storbritannien och Nederländerna för hela EU.

Många tvekar att ta vaccinet med motiveringen att man hellre blir sjuk än att ”spruta in nåt i kroppen som man inte vet vad det är”. Vad är det egentligen i sprutan?
– Vaccinet innehåller delar av dött influensavirus och ett så kallat adjuvans som i sin tur består av ämnena skvalen och tokoferol. Skvalen är hajleverolja och tokoferol är e-vitamin. Syftet med adjuvanset är att ytterligare förstärka immunförsvaret.

Så skillnaden mellan vad som kommer in i kroppen när man vaccinerar sig jämfört med att bli sjuk är egentligen de ämnena som finns i adjuvanset?
– Ja, dessutom orsakas en infektion av levande virus medan vaccinet inte innehåller någon levande komponent. Blir man sjuk får man en mycket kraftigare immunologisk reaktion.

Finns det några risker med vaccinet?
– Det finns inga kända risker för gravida med att ta vaccinet. Däremot finns det kända risker med att vara gravid och få influensan. Det har man sett ibland annat i USA där gravida som varit fullt friska blivit svårt sjuka och till och med dött.

Hur är vaccinet testat?
– Ett prototypvaccin som tillverkades med ett annat influensavirus är testat på ca 7 000 försökspersoner. Man har dessutom nyligen fått resultat från de första försökspersonerna som fått det här vaccinet.

Vad händer när vaccinet kommer in i kroppen?
– Då aktiveras kroppens immunförsvar genom att bilda antikroppar mot viruset.

Hur kan vaccinet påverka fostret?
– Vaccinet går inte över till fostret. När vaccinet sprutas in i muskeln tas det omhand av immunsystemet som bryter ned beståndsdelarna i vaccinet. Immunsystemet aktiveras och bildar antikroppar mot vaccinet. Bebisen får de antikroppar som mamman bildar och har därmed ett skydd mot influensan de första månaderna. Det finns ingen teoretisk möjlighet att vaccinet skulle kunna passera moderkakan. De proteiner som ingår i vaccinet är så stora att de inte kan gå över till moderkakan, och de tas inte heller upp och cirkulerar i blodbanan. Dessutom får man tänka att vaccinet sprids ut i hela mammans kroppsvolym. Det sprutas ju inte in i blodet, utan i muskeln.

Finns det inga biverkningar?

– Biverkningar förekommer med alla vacciner, men vi har inte anledning att tro att de skiljer sig åt hos gravida och icke-gravida. De vanligaste biverkningarna är lokala reaktioner på injektionsstället, huvudvärk, feber och sjukdomskänsla. I de allra flesta fall är de milda och övergående. Det är klart att man kan få en överkänslighetsreaktion mot de ämnen som ingår i vaccinet, och därför rekommenderas inte vaccination till personer med till exempel svår äggallergi, men om man har en överkänslighet så känner man ofta redan till det.

Gravida brukar inte rekommenderas att vaccinera sig mot den vanliga säsongsinfluensan – varför?

– Om man är gravid och tillhör en riskgrupp, till exempel att man har en underliggande sjukdom, då brukar man rekommenderas att vaccinera sig. Man nekar inte heller en gravid som själv vill att vaccinera sig mot vanlig säsongsinfluensa. Men det är inte lika många som insjuknar i vanlig inluensa, så det är inte heller lika angeläget att vaccinera. Den här nya influensan drabbar främst unga och unga vuxna, och bland dem finns ju trots allt många gravida.

Har det någon betydelse när i graviditeten man vaccinerar sig?

– Nej, det har ingen betydelse.

Skulle du rekommendera din gravida dotter att vaccinera sig?
– Ja, det skulle jag. Utan tvekan.

Behöver man vara rädd för influensavaccinet?

NUVARANDE Vågar man vaccinera sig mot svininfluensan?
NÄSTA