Vad vill barnmorskorna veta?

Vad har barnmorskorna nytta av att veta inför din förlossning? Vad kan vara bra - och mindre bra att ta med i förlossningsbrevet? Gudrun Abascal, chefbarnmorska på BB Stockholm, ger tips och råd.

Varför ska man skriva ett förlossningsbrev?
– När man föder barn kan ju situationen vara mycket pressande och det kan vara svårt att i stunden förklara hur man känslomässigt tänkt och vilka förväntningar man har. När man upplever den smärta som förlossningen innebär är det bra att personalen vet vad kvinnan har för förväntningar när det gäller stöd och hur hennes tankar kring att hantera sin smärta är, säger Gudrun Abascal.

– Inte bara smärtan är av betydelse utan alla känslor och tankar som kan ha att göra med själva förlossningsupplevelsen att göra är viktigt för personalen att känna till. Det är bra att formulera detta både för sig själv, sin partner och för personalen som finns med under förlossningen.

– Vad jag också tycker är så bra med förlossningsbrevet är att föräldrarna, i lugn och ro, har funderat över hur just deras tankar och förväntningar ser ut när det gäller en av deras största händelse i livet.

I BB Stockholms koncept ingår att de som väntar barn förbereder förlossningen genom att fylla i ett sådant formulär som skickas in i förväg och som personalen har läst när de blivande föräldrarna är på vag in för att föda sitt barn, berättar Gudrun.

Hur långt ska ett förlossningsbrev vara?
– Jag har varit med om att brevet bara innehåller ett streck till ett fullt ifyllt formulär med femton sidor bilagor.

Vad ska man skriva i sitt brev?
– Förlossningsbrevet eller planen ska ge oss barnmorskor en snabb uppfattning om vem personen är som ska föda. Skriv om vem du är som person eller vilka ni är som par och dina eller era tankar, känslor och förväntningar inför förlossningen. Skriv om din syn på smärta och dina tankar kring smärtlindring – är jag beredd att stå ut med en hel del eller vill jag ha så mycket smärtlindring som möjligt? Ta upp vilket slags stöd, bekräftelse och vilken uppmuntran du vill ha och vad du vill höra när du är på väg att krascha in i väggen för att det gör så ont. Skriv enligt din hjärt- och magkänsla, säger Gudrun och tillägger:

– Vet man inte alls hur man känner kan bara helt enkelt skriva ”Jag vet inte”. Också det ger mig som barnmorska mycket bra information. Hellre det än inget brev alls.

Vad ska man undvika att skriva?
– Det handlar inte om att skriva en plan för exakt hur förlossningen praktiskt ska gå till, eftersom man aldrig kan veta det i förväg. Sådant löser sig efterhand, brevet kan aldrig bli något kontrakt. Men om du tycker att det är jätteviktigt att det går till på ett visst sätt är det klart att du ska skriva det.

– Brevet bör också vara behandlat i förväg. Det man tar upp i brevet ska man helst ha diskuterat med sin barnmorska i förväg. Barnmorskan kan stämma av och se om de förväntningar man har är realistiska.

Artikeln har också publicerats på alltombarn.se

NUVARANDE Vad vill barnmorskorna veta?
NÄSTA CCAM kan upptäckas vid ultraljudet