Utomlands med mage

Ska du ut och resa, men är osäker på vad som gäller när du väntar barn? Här är några saker som kan vara bra att veta.

EU-kort. Reser du till annat land i EU eller ett EES-land (Island, Liechtenstein eller Norge)? Då ska du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort.
EU-kortet får du via Försäkringskassan. Det visar att du är försäkrad i Sverige och ger dig rätt till medicinskt nödvändig sjukvård i det land du är på samma villkor som landets medborgare*.
     En förutsättning för att detta ska gälla är dock att du reser i annat syfte än att få vård, en annan är att du söker vård hos en allmän vårdinrättning, det vill säga inte en privat.
     EU-kortet gäller för alla som är försäkrade i Sverige. För dig som är gravid kan det till exempel ge rätt till nödvändig vård i samband med graviditetskomplikationer och för tidig förlossning. Däremot ger det inte rätt till transport med ambulansflyg hem till Sverige om det skulle bli nödvändigt. För att få ersättning för snabb sjuktransport till hemlandet krävs en reseförsäkring, se nedan.
EU-kortet beställs kostnadsfritt via försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se eller via telefonnumret 0771–524 524.

Reseförsäkring. En reseförsäkring är alltid bra att ha. Reser du till Thailand, USA eller andra länder utanför EU- och EES-området så är reseförsäkringen nödvändig för att du ska få ersättning för kostnader i samband med medicinsk vård. Reseförsäkringen ersätter dessutom kostnader i samband med akut hemtransport, både från EU/EES- och andra länder – och det handlar inte om några små summor. Ambulansflyg till Sverige kan kosta mellan 100 000 och 1 000 000 kronor, beroende på vilket land man flyger från.
Reseförsäkringen ingår ofta som en del i hemförsäkringen, kolla villkoren om du har en sådan. Man kan också teckna en separat reseförsäkring. Mer information finns bland annat på
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Oförsäkrad efter vecka 28? Tänk dig för innan du reser utomlands efter vecka 28 – om någonting händer finns det risk för att du inte har tillräckligt skydd, även om du har en reseförsäkring.
Reseförsäkringen har vissa begränsningar för gravida. Villkoren varierar mellan bolagen, men ofta gäller försäkringen inte alls efter vecka 28. Det kan i värsta fall innebära att man får betala eventuell akuttransport hem till Sverige själv, och att man utanför EU- och EES-länderna själv får stå för kostnader i samband med en eventuell för tidig förlossning.

Får man flyga? Bestämmelserna varierar mellan olika flygbolag, men ofta finns någon form av begränsning. En del flygbolag tillåter till exempel inte att gravida flyger under graviditetens sista två månader, andra tycker att det är okej fram till fyra veckor före beräknad förlossning. Ibland krävs läkarintyg. Kolla med det flygbolag eller den researrangör du planerar att resa med – men kom ihåg att även om det är okej för flygbolagets del så är du oftast oförsäkrad efter vecka 28.

Farligt för fostret? En del är oroliga över att flygningen i sig ska vara farlig för fostret, men så är det inte, säger Eva Bengtsson, chefsbarnmorska hos Barnmorskorna Gamla Stan i Stockholm.
– Den enda anledningen till att flygbolagen har begränsningar är att de inte vill gå ner för landning på grund av att förlossningen startar eller att det tillstöter en plötslig komplikation. Men risken för komplikationer är inte större när man flyger än annars, och det finns inga studier som visar att flygning skulle påverka fostret negativt.

* EU-kortet är giltigt i Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta.
För att ha rätt till vård i Schweiz och Liechtenstein krävs även att man är medborgare i ett EU-/EES-land.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 3/2006

NUVARANDE Utomlands med mage
NÄSTA Äntligen vuxen!