Thinkstock

Uteleken viktig för barns utveckling

Uteleken är viktig för barns utveckling

Vår och sommar är tider för utelek. Och nya forskningsrön visar att uteleken är viktigare för barns utveckling än vi kanske hittills trott.

I den fria leken utomhus händer helt andra saker än när barnen leker inne.
– Dels har vi ju de kanske ganska uppenbara fördelarna med fysisk aktivitet och samspelet med naturelement som väder och vind, dels är uteleken viktig för barns utveckling i termer av självständighet och identitetsskapande. En bra utemiljö skapar utrymme för egna platser där barnen kan växa både individuellt och i det sociala samspelet, säger Fredrika Mårtensson, lektor och forskare i miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

– Uteleken har också visat sig ha en terapeutisk inverkan. Barn som vistas ute i bra miljöer återhämtar sig snabbare och får en större förmåga till koncentration. Det tror vi har att göra med att barn i en bra utemiljö lättare kan växla mellan mer vilda lekar och vila.

Hur ser då en bra utemiljö ut?

– Dels handlar det om ytan, att den ska vara tillräckligt stor, dels handlar det om variationen. Det måste finnas många rum att utforska och röra sig mellan. Det kan man till exempel få till genom att plantera buskar som rumsbildningar.

Många förskolor med små gårdar satsar istället på att göra många utflykter. Har det samma positiva inverkan på barnen?
– Vi har sett att det inte har det. Vuxnas närvaro påverkar barnens lek och utevistelse mer än vad vi kanske vill tro. Den blir betydligt mer hämmad. Det finns forskningsresultat som pekar mot att barn som gör långa utflykter ändå rör sig mindre än de som får leka fritt på gården. De håller sig lätt närmare de vuxna och anpassar sig till deras mer stillsamma sätt att vara.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 7, 2011.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler