Friskare barn utomhus

Barn som är ute mycket är bara sjuka en tredjedel av tiden jämfört med andra.

Ute hela dagen = mindre sjuk

Barn som går i förskolor där man är ute hela dagarna är bara sjuka drygt en tredjedel av tiden jämfört med barn på andra förskolor, säger Patrik Grahn, professor i landskapsplanering vid lantbruksuniversitetet i Lund.
Enligt studier han har gjort utvecklar barnen också sin motorik bättre, får lättare att koncentrera sig och blir mer kreativa.

Källa: Sveriges Radio

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler