Större risk att vänta tvillingar

Hälsoriskerna med att vänta fler än ett barn samtidigt är större än väntat.

En kvinna som väntar tvillingar eller fler barn har 13 gånger högre risk än andra gravida kvinnor att drabbas av hjärtsjukdom, och dubbelt så hög risk att få blodproppar i benen, visar en färsk kanadensisk undersökning.
– Det handlar om unga friska kvinnor mellan 16 och 44 år, där man inte alls väntar sådana här hälsoproblem, säger den ansvarige forskaren Mark Walker vid Ottawa Health Research Institute till Reuters.
Fyra och en halv miljon förlossningar har ingått i den kanadensiska studien.
Samtidigt tyder en studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg på att det är onödigt att sätta in två ägg samtidigt vid provrörsbefruktningar, eftersom det leder till onödiga risker.
Om man i stället sätter in ett ägg till att börja med, och sedan, om det inte får fäste, tar fram ägg nummer två ur frysen och sätter in det en månad senare, så får man lika många förlossningar men betydligt färre tvillinggraviditeter.

Källa: Vetenskapsradions hemsida

NUVARANDE Större risk att vänta tvillingar
NÄSTA TV stör barns inlärning