Treåringar sitter fel i bilen

Sex av tio treåringar sitter framåtvända i bilen. Därmed löper de fem gånger högre risk att skadas.

I en enkätundesökning till föräldrar till 3 000 barn upp till fem års ålder har Folksam undersökt hur föräldrar placerar sina barn i bilen.

Allt fler barn sitter numera bakåtvända, visar rapporten, men 6 av 10 sitter fortfarande fel. Därmed ökar också risken för att de ska skadas vid en eventuell krock.

Den vanligaste orsaken till att föräldrar låter barn under tre år åka framåtvänt är bekvämlighet, till exempel att det är lättare att komma i och ur bilen eller att slippa tjat, visar rapporten.

Föräldrar som låter barn över tre års ålder åka framåtvänt gör det oftast för att barnets benutrymme är för litet, eller för att stolen är trång.
Läs rapporten från Folksam (pdf)

NUVARANDE Treåringar sitter fel i bilen
NÄSTA På helikoptertur över blöjträsket