Träning förebygger foglossning

Över hälften av alla gravid drabbas av foglossning. Övervikt fördubblar risken.

De kvinnor som har tränat regelbundet innan de blir med barn har mindre risk att drabbas av foglossning och ryggsmärtor under graviditeten, visar en studie från Norrlands universitetssjukhus.
Ingegerd Mogren, överläkare på kvinnokliniken, har tillsammans med gynekolog Anna Pohjanen, Sunderby sjukhus, kartlagt problemet genom enkäter till alla kvinnor som födde barn i Umeå och Sunderbyn första kvartalet 2002.
72 procent av kvinnorna uppgav att de fick ont i rygg och bäcken under graviditeten. Men siffran är överskattad, menar Ingrid Mogren, eftersom andelen kvinnor med foglossning förmodligen är lägre bland dem som inte har svarat på enkäten:
– Tar man hänsyn till det landar man på 50–60 procent, säger hon.
Kvinnor som har fött flera barn, är överrörliga, har haft ryggbesvär tidigare, har tunga jobb eller är överviktiga har större risk att drabbas, visar studien.
Motion har däremot en skyddande effekt.
– Det hänger sannolikt ihop med att muskler, leder och ligament hållls i trim och kvinnan blir bättre förberedd på den belastning en graviditet innebär, säger Ingrid Mogren.

Källa: Västerbottenkurirens nätupplaga

NUVARANDE Träning förebygger foglossning
NÄSTA Manliga chefer vill ha flest barn