Sverige bäst på barnomsorg

Bäst kvalitet på barnomsorgen finns i Sverige.

Sverige är det enda land som uppfyller samtliga tio minimikrav i en ny studie från Unicef.

Idag deltar nästan 80 procent av alla barn mellan 3 och 6 år i rika länder i någon form av barnomsorg. Den uppväxande generationen kan därmed vara den första som tillbringar en stor del av den tidiga barndomen utanför hemmet.

Men kvaliteten och förutsättningarna för barmosorgen varierar kraftigt, visar studien The Childcare Transition.

I studien rankas 24 OECD-länder samt Slovenien utifrån tio minimikrav på hur barnomsorgen ska fungera för att barns rättigheter ska tillgodoses under småbarnsåren. Sverige hamnar allra högst, följt av Island, Danmark, Finland, Frankrike och Norge.

Sämst barnomsorg finns enligt studien på Irland och i Kanada. Australien, USA, Schweiz, Spanien och Mexico återfinns också långt ner på listan.

De punkter där länderna har jämförts är:

1. Har landet föräldraledighet i ett år med 50 procent av lönen?

2. Finns det en nationell plan för barn som lever i socialt och ekonomiskt utsatta familjer?

3. Finns det subventionerad barnomsorg för åtminstone 25 procent av barnen under 3 års ålder?

4. Finns subventionerad och auktoriserad förskola för 80 procent av 4-åringarna?

5. Är 80 procent av förskolepersonalen utbildad?

6. Är 50 procent av förskolepersonalen högskoleutbildad?

7. Är det högst 15 barn per anställd i förskolan?

8. Satsas en procent av landets BNP på barnomsorgen?

9. Lever högst 10 procent av barnen i familjer som räknas som fattiga?

10. Är hälso- och sjukvård tillgängligt för alla barn?

Hög kvalitet i barnomsorg och tidig undervisning är enormt viktigt för barn kunskapsmässiga, språkliga, emotionella och sociala utveckling, slår rapporten fast.

Den konstaterar också att de sex länder som ligger i topp också är de länder där staten satsar mest pengar på barnomsorgen. Många andra OECD-länder behöver fördubbla sina utgifter för att nå minimikraven.
 

Läs mer och ladda ner rapporten

NUVARANDE Sverige bäst på barnomsorg
NÄSTA Olika testresultat för samma stol