Stress kan öka allergirisk

Ekonomi- och relationsproblem kan öka risken.

Om gravida kvinnor är stressade av ekonomi eller relationsproblem kan deras barn ha en ökad risk för astma och allergi, tror forskare som är knutna till Harvard Medical School i Boston, USA.

Forskarna har undersökt sambandet mellan blivande mammors stress och halterna av IgE, en typ av antikroppar som är kopplade till ett allergiskt immunförsvar, i navelsträngsblodet hos det nyfödda barnet. De kvinnor som varit mest utsatta för stress hade också störst risk att föda barn med höga IgE-nivåer, visade det sig – och sambandet fanns kvar när äman korrigerade för mammornas ålder, utbildning, allergi, rökning och årstiden när barnet fötts.

Läs mer på Dagens Medicins hemsida

NUVARANDE Stress kan öka allergirisk
NÄSTA Ladda inför förlossningen