Större krav på simundervisning

200 meter, varav 50 på rygg. God vattenvana och en förmåga att känna sig trygg i vatten. Det är några av de nya kraven.

Utöver simkraven och vattenvanan ska eleverna ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett, enligt de nya mål för simundervisningen som nu införs i femteklassarnas kursplan för Idrott och hälsa.

– Vi vill förtydliga vad som menas med att kunna simma, säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.

Den nya kursplanen, som börjar gälla från och med 1 september, innehåller också skärpta krav på niondeklassare som ska kunna hantera nödsituationer i och vid vatten.

Läs mer på Skolverkets hemsida

NUVARANDE Större krav på simundervisning
NÄSTA Köerna till insemination ökar