Olika testresultat för samma stol

Barnstolen Bloom Fresco testades om.

När tillverkaren Bloom Fresco fick en säkerhets-

anmärkning i Testfaktas test av höga barnstolar (Vi Föräldrar nr 14), valde tillverkaren att testa stolen igen, i samma provlaboratorium på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Om du har synpunkter på en produkt

Privatpersoner: För att reklamera en produkt vänder du dig till tillverkaren, eller till butiken där du köpt varan. För att påtala en brist som kan utgöra fara för konsumenten vänder du dig till Konsumentverket.
Företag: På Konsumentverkets hemsida kan företag ladda ner blanketten ”Vägledning för återkallelser och andra korrigerande åtgärder”.

Den andra stolen klarade samtliga moment utan anmärkning.

Testfakta har sett båda stolarna.

– Problemet med den stol vi lät testa var att bygeln lossnade på ett okontrollerat sätt när stolen vinklades bakåt. Den andra stolen visar inte samma brist i säkerhet, säger Testfaktas vd Bengt Vernberg.

Men den stol Testfakta lät testa, och den nya stolen, är inte identiska i sina utföranden.

Seriebeteckningen på den stol Testfakta lät testa är 2007/9 och levererades från en butik i Borås, det var en ny stol i en ny förpackning. Den andra stolen skickades direkt till laboratoriet i Sverige från Blooms lager i Tyskland och har en seriebeteckning som heter 15H08ID.

– Det finns skillnader i konstruktionen mellan de här två stolarna. Av försiktighetsskäl vill vi därför uppmana Bloom att informera alla butiker, och alla som redan köpt en Bloom Fresco, att vara uppmärksamma på eventuella brister i säkerheten när det gäller stolens bygel. Och då menar jag speciellt stolar med samma seriebeteckning som den vi lät testa, säger Bengt Vernberg.

Även Bengt-Åke Andersson, ingenjör på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, menar att det fanns skillnader mellan de två stolarna de testat av märket Bloom Fresco.

– Det är inte ovanligt att vi gör flera tester av samma produkt. Oftast har det, precis som i det här fallet, skett någon form av förbättring när produkten testas andra gången. Den andra stolen uppfyller alla krav när vi testar mot standarden. Det finns även visuella detaljer som skiljer stolarna åt, säger Bengt-Åke Andersson.

De övriga nio höga barnstolar som ingick i testet hade Testfakta fått direkt från respektive tillverkare. Det är det normala tillvägagångssättet inför en test. Testfakta ringer upp tillverkaren och ber att få ett provexemplar. I Bloom Frescos fall inföll testet i skiftet mellan två svenska agenter. Därför köpte Testfakta stolen i butik.

Produktsäkerhetslagen

14 § En tillverkare som har tillhandahållit en farlig vara eller en näringsidkare som har tillhandahållit en farlig tjänst skall utan dröjsmål informera om skaderisken och om hur den kan undanröjas, om det behövs för att förebygga skadefall.
Informationen skall lämnas till dem som innehar varan eller som tjänsten har utförts åt eller som innehar den egendom som tjänsten avser.
23 § Näringsidkare som får kännedom om att en vara eller tjänst som de tillhandahåller eller har tillhandahållit är farlig skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om det och om de åtgärder som har vidtagits för att förebygga skadefall. Tillsynsmyndigheten behöver dock inte underrättas, om det uppenbart skulle vara utan betydelse.

”En storsäljare”
Ny distributör för Bloom Fresco i Sverige är Lisa Ljungqvist, vd och ägare till Kids First. Hon har fortfarande inte fått hem sitt första exemplar av den aktuella stolen när Vi Föräldrar kontaktar henne.

– Jag skulle aldrig ta risken att sälja en farlig produkt. Som distributör är jag den första att ta den här typen av frågor till Konsumentverket. Men i fallet Bloom Fresco vill jag hävda att det är en säker stol. Dels för att stolen förutsätter att barnet sitter fast i ett fempunktsbälte, vilket gör att barnet omöjligt kan falla ur stolen. Dels för att stolen sålts i enorma volymer i 45 länder under ett par års tid och det fel Testfakta påvisar har aldrig förekommit som reklamation till Bloom förrän just i detta test. Och stolar med båda dessa serienummer är godkända enligt de krav och standarder som gäller både i Europa och USA, säger Lisa Ljungqvist.

Sedan hon blev ny agent för Bloom Fresco har hon tagit fram svenska översättningar till alla Blooms instruktioner, utbildat personal som säljer stolen och gjort en instruktionsvideo.

– Är det någon som har frågor eller vill ha mer information är man varmt välkommen att kontakta oss, eller gå in på vår hemsida där vi lagt ut alla instruktioner för hur stolen fungerar. Jag vill verkligen betona att jag känner ett jätteansvar som distributör och att jag verkligen litar på europastandarden som stolen uppfyller, säger hon.

Tillsynsmyndighet i det här fallet är Konsumentverket. Inget ärende angående stolen från Bloom Fresco har inkommit till dem.

– Det är en näringsidkares skyldighet enligt produktsäkerhetslagen att underrätta tillsynsmyndigheten om en produkt utgör risk för personskada, säger Kerstin Csiffary, sakkunnig inom produktsäkerhet på Konsumentverket.

För mer info, se Vi Föräldrar 14/2008 samt Vi Föräldrar 1/2009

Läs hela artikeln från Vi Föräldrar 1/2009

NUVARANDE Olika testresultat för samma stol
NÄSTA Så fick pappa veta