Vilka sömnmetoder funkar?

Femminutersmetoden, sova-hela-nattenkuren, icke-kuren… Det finns en mängd knep och metoder att ta till när barnet vägrar sova. Men hur fungerar de egentligen?

Fråga vilken småbarnsförälder som helst hur han eller hon mår, och du får svaret ”Trött”. Sömnen förändras garanterat i och med att det kommer en bebis i familjen.
– Det är ett av de vanligaste problemen som föräldrar söker hjälp för, säger barnpsykologen Malin Alfvén och får medhåll av barnläkaren Ian Modin:
    – Men det är främst ett föräldraproblem. Nästan alla barn ser till att ta sig den sömn de behöver, även om den bara består av små korta tupplurar.
Man behöver alltså inte oroa sig för att babyn ska bli sjuk av sömnbrist. Men den egna hälsan påverkas naturligtvis av att få sin sömn avbruten med jämna mellanrum. Sömnbrist påverkar både humör och hälsa.
    – Trots att kvinnan börjar anpassa sig till annorlunda sömnmönster redan under graviditeten och alltså är ganska väl förberedd på att få sömnen uppstyckad, kan man sällan föreställa sig vad det innebär att ha en liten människa som vägrar att sova under natten, konstaterar Malin Alfvén.

Tydliga rutiner
Det finns en mängd olika knep och metoder att ta till för att komma tillrätta med sömnen där hemma. För även om många experter anser att man i möjligaste mån ska anpassa sig efter barnet, och sova när det sover, är nog alla överens om att det i längden är en omöjlighet i vårt moderna samhälle.
   –  Man ska vara medveten om att det som passar ett barn inte alltid passar ett annat! Den så kallade femminutersmetoden är bra för många, men märker man att barnet blir hysteriskt ledset, då är jag tveksam. Och samtidigt som en del barn sover utmärkt i sängen hos föräldrarna, fungerar det inte i alla familjer, konstaterar Ian Modin.
Hans Smedje, barnpsykiater och sömnläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, möter ofta barn med sömnproblem.
    – När det gäller barn som sover dåligt vet man att bland annat femminutersmetoden fungerar bra.
Barn som lär sig somna utan kroppskontakt med föräldern får också lättare att somna om när de vaknar upp under natten. Men man ska inte sätta igång med den här metoden om barnet är sjukt eller mycket oroligt, poängterar han. Hans Smedje menar att många sömnproblem försvinner av sig själv om föräldrarna lyssnar till sin egen intuition och använder sitt sunda förnuft.
    – Regelbundna och tydliga nattrutiner med till exempel ett bad, lugn och ro och dämpat ljus i kombination med att man lär barnet att somna av sig självt hjälper många, menar Hans Smedje.

”Viktigt få hjälp”
Också Malena Thunström, forskare som doktorerat på sömnproblem, talar om vikten av regelbundna rutiner när man ska få barnet att somna. På så vis talar man om för det lilla barnet som ännu inte hunnit få någon dygnsuppfattning när det är natt och dags att sova.
    – Men det är viktigt att uttröttade föräldrar till barn som inte sover får hjälp, skriver hon i sin avhandling Severe Sleep Problems among Infants (Uppsala universitet 2002).
En av de vanligaste metoderna som föräldrarna rekommenderas när de söker hjälp är alltså femminutersmetoden, där man lär barnet att somna av sig självt. Och även om det är en metod som ofta fungerar, har den mötts av kraftig kritik från barnspecialister (läs vidare på nästa sida om metoden).
Men än så länge finns det ingen utvärdering som visar att barn som lärt sig sova med femminutersmetoden blir osäkra och otrygga.
    – Å andra sidan är de utvärderingar som har gjorts mycket kortsiktiga, säger barnläkaren Lars H Gustafsson.
Han är kritisk mot de metoder som finns och menar att man ska se till individen och försöka hitta ett sätt som passar just det egna barnet. Han får medhåll av Ian Modin:
    – Kanske ska man inte ska använda sig av någon metod över huvud taget. I stället kan man väl plocka det man tycker är bäst ur de olika metoder som faktiskt finns.

Vanligt problem

Mellan 15 och 35 procent av alla barn i åldrarna 6 månader till 5 år har någon form av sömnstörning.

Källa: Avhandlingen Severe Sleep Problems among Infants (Malena Thunström, Uppsala universitet) 


Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Babyboken 2005

NUVARANDE Vilka sömnmetoder funkar?
NÄSTA Femminutersmetoden