Socialstyrelsen ser över råden

Socialstyrelsen ska se över råden om plötslig spädbarnsdöd.

Nya forskningsresultat gör att råden om plötslig spädbarnsdöd ska ses över

Nya forskningsrön skulle kunna bidra till att minska antalet fall av plötslig spädbarndsdöd ytterligare. Därför ska Socialstyrelsen nu se över råden i informationsskriften Minska risken för plötslig spädbarnsdöd, och vid behov revidera skriften.
Arbetet beräknas ta ett halvår.

Läs mer - och ladda ner skriften Minska risken för plötslig spädbarnsdöd - på Socialstyrelsens hemsida.
Läkare föreslår nya råd

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler