Smärtlindringsguide, läkemedel

Epidural, pudendusblockad, lustgas... Här är för- och nackdelar med alla medicinska smärtlindringsmetoder.

Smärtlindrande tabletter

Hur funkar det?
Högst var sjätte timme (men inte när som helst, läs mer under ”Fördelar?” och ”När”) kan man ta receptfria och smärtlindrande tabletter med paracetamol, som till exempel Alvedon och Panodil. Om inte de räcker till har förlossningspersonalen starkare tabletter som också kan användas.
Fördelar
Under latensfasen (från det att värkarna börjar och till det att livmoderhalsen är helt utplånad och livmodermunnen har öppnats till tre, fyra centimeter) kan den smärtlindring som tabletterna ger hjälpa kvinnan att slappna av och kanske till och med slumra till.
Under eftervärkarna kan avslappningen bidra till att minska risken för att amningen ska störas.
Nackdelar
Om man inte är överkänslig mot paracetamol är det i normala fall och med normala doser i regel ingen risk för biverkningar.
När?
Smärtlindrande tabletter kan användas under latensfasen och vid eftervärkar undet det första dygnet, när barnet är fött.

Lustgas

Hur funkar det?
Lustgas är en blandning av dikväveoxid och syre. Kvinnan andas in gasen med öppen mun i en narkosmask som är kopplad till lustgasapparaten. Effekten kommer mellan 30 och 45 sekunder efter att hon har andats in gasen.
Fördelar
Många tycker att lustgas hjälper dem att hantera smärtan. Man behöver inte ligga ned, och man kan själv ha kontroll över användandet.
Nackdelar
En del får minnesluckor eller starka olustkänslor. Man kan bli torr i munnen och få stickningar kring munnen, men det är inte farligt.
Det kan vara svårt att lära sig tekniken och andas i rätt ögonblick – träna gärna innan och be barnmorskan om ordentliga instruktioner.
Barnet påverkas, men effekten är helt borta efter någon minut.
När?
Lustgas används framför allt från och med att den aktiva fasen har inletts, det vill säga när två av följande saker sker: 1) värkarna är regelbundna och smärtsamma med tre till fyra värkar inom tio minuter, 2) vattnet går, 3) livmodermunnen är öppen tre till fyra centimeter.

Epidural (EDA)

Hur funkar det?
Epidural, som är den metod som effektivast tar bort smärtan, kallas också ryggbedövning.
Det består av ett lokal­bedövande medel som
blandas med ett smärt­stillande medel.
Epiduralen läggs av en narkosläkare, oftast när kvinnan ligger i sidoläge. Huden tvättas med sprit, en lokal­bedövning läggs och via en kanyl förs en tunn plastslang in mellan två ryggkotor i midjehöjd.
Medlet sprutas in i kanylen. Ibland kopplas det in en pump på slangen. Med hjälp av den kan medlet fyllas på kontinuerligt så att kvinnan inte riskerar att förlora smärtlindringseffekten.
Medlet blockerar smärt­impulsernas väg till hjärnan – hjärnan får helt enkelt inte veta att man har ont. Effekten kommer oftast efter 15–20 minuter.
När epiduralen är lagd kontrolleras kvinnan och barnet kontinuerligt med CTG.
Fördelar
När epidural fungerar som bäst får kvinnan den smärtlindring hon behöver samtidigt som hon fortfarande kan uppleva värkarna och ha kvar känslan av att hon föder – den epidural som används i dag gör att kvinnan kan vara rörlig och i upprätt position.
Nackdelar
Man kan få lite feber, frossa, skakningar och blodtrycksfall. En del får klåda och svårt att kissa. 1 av 200 kan få svår huvudvärk, vilket kan vara mycket besvärligt under de första dygnen.
Värkarbetet kan försämras – förlossningen kan ta längre tid och det blir oftast nödvändigt med värkstimulerande medel.
Epidural i utdrivningsskedet kan göra det svårare att krysta.
Om narkosläkaren är upp­tagen kan kvinnan få vänta på bedövningen.
Några direkta, negativa effekter på barnet har ännu inte kunnat visas.
Det kan vara svårare att få barnet att ta bröstet när mamman har fått epidural.
I omkring 5 procent av fallen fungerar inte metoden.
När?
Förlossningsarbetet bör ha kommit igång ordentligt innan epidural används. Däremot undviker man ofta epidural under krystningsskedet – dels för att det är tekniskt svårt att lägga epidural på en kvinna som krystar, dels för att effekten kanske inte hinner uppnås om kvinnan har börjat krysta.

Spinal

Hur funkar det?
Spinalbedövning läggs på de flesta kvinnor som föder med kejsarsnitt och är vakna. Numera används den även vid vaginala förlossningar.
En spinalbedövning läggs, precis som epidural, i ryggen, men i stället för att läggas via en plastslang injiceras den direkt. Effekten sitter i cirka två timmar.
Fördelar
Effekten är jämförbar med den som man får vid epidural, men spinal är enklare att lägga och ger en snabbare effekt. Därmed kan den bli ett alternativ för de kvinnor – oftast omföderskor – som vill ha ryggbedövning men får veta att det är för sent för epidural.
Nackdelar
De negativa effekterna är jämförbara med dem som man kan få vid epidural. Till skillnad från epidural kan spinal dock inte fyllas på under förlossningsarbetets gång, utan ges bara vid ett tillfälle.
När?
Spinalbedövning används i regel från det att kvinnan är öppen omkring åtta centimeter och fram till barnet är fött.

Paracervikalblockad (PCB)

Hur funkar det?
PCB kallas också livmoder­bedövning eller Västerviks­metoden. Det är en lokalbedövning av livmodern.
PCB läggs av barnmorska eller förlossningsläkare efter att man under 15–20 minuter har förberett med CTG-kurva för att se att barnet tål bedövningen.
Kvinnan ligger i gynställning. En spruta förs in i slidan och sticks in längs upp, vid sidan av livmoderhalsen – först på ena sidan och sen på den andra.
Effekten kommer inom några minuter och varar i ungefär en och en halv timme. Vid behov kan man få PCB två gånger.
Fördelar
Kan vara ett bra sätt att få smärtlindring om förlossningen går snabbt. Kvinnan kan röra sig fritt.
Nackdelar
Värkarbetet kan försvagas vilket kan leda till att man måste ge värkstimulerande medicin. Barnets hjärtverksamhet kan påverkas, men oftast blir den normal igen. Om det inte finns läkemedel som normaliserar barnets puls.
När?
PCB kan användas från det att förlossningsarbetet har kommit igång ordentligt och fram till kvinnan är öppen omkring åtta centimeter.

Petidin/morfin

Hur funkar det?
Narkotiska preparat som petidin och morfin ges i injektioner – antingen via dropp i handen eller via en spruta i låret.
Effekten brukar sitta i mellan två och tre timmar.
Fördelar
Tveksamt om det finns några positiva effekter. Användningen har dessutom minskat, eftersom petidin och morfin ger så många negativa effekter.
Nackdelar
Bara en av fyra upplever en smärtlindrande effekt.
Kvinnan kan bli passiv, illamående, yr, dåsig och sömnig. Endorfinproduktionen hämmas, vilket kan göra att smärtan blir värre och att man tvingas använda mer läkemedel.
Medlen går över till barnet. Det tar ett dygn för barnet att bryta ner morfinet och tre dygn att bryta ner petidinet.
Barn som föds med morfin eller petidin i kroppen är ofta lättirriterade och har svårt med koncentrationen, vilket bland annat kan påverka amningen.
När?
Petidin och morfin används i regel bara om kvinnan har en lång och besvärlig latensfas och verkligen behöver sova. Som smärtstillande metod används det i princip inte längre.

Pudendusblockad (PDB)

Hur funkar det?
PDB, som också kallas också bäckenbottenbedövning, lindrar smärtan i bäckenbotten och mellangården när barnet är på väg ut eller om kvinnan behöver sys när barnet är fött.
Kvinnan sitter eller ligger med lätt böjda knän, och bedövningen läggs med en tunn nål på två ställen i slidväggen. Effekten sitter i mellan en och två timmar.
Fördelar
Bra när man ska sys eller om man blir förlöst med tång eller sugklocka.
Nackdelar
Krystskedet kan förlängas eftersom kvinnan kan ha svårt att känna sina krystreflexer. Kan leda till forcerad krystning som ökar risken för bristningar.
Några direkta, negativa effekter på barnet har inte kunnat visas.
När?
PDB används om kvinnan vill ha en bedövning i samband med att barnet är på väg att födas fram, eller när barnet är fött och kvinnan behöver sys.

Läs mer:
>> Åtta kvinnor om smärtlindring

NUVARANDE Smärtlindringsguide, läkemedel
NÄSTA Åtta kvinnor om smärtlindring