Smärtlindringsguide, naturliga metoder

Tens, profylax eller sterila kvaddlar är bara några smärtlindringsalternativ som finns. Har du funderat på hur du vill ha det?

Rörelse

Hur funkar det?
Många promenerar fram och tillbaka i sjukhuskorridoren. Andra dansar eller rullar med höfterna. Sådant är bra. När man rör sig och är i upprätt position ökar utsöndringen av endorfiner,  ”kroppens egna morfiner”.  Det kan minska smärtan. Dessutom blir syresättningen till livmodern bättre, och barnets nedträngande i förlossningskanalen underlättas.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna.
När?
Rörelse kan användas under hela förlossningsarbetet – men tänk på att spara på krafterna innan värkarna hunnit bli för intensiva. Vila mellan varven.

Massage

Hur funkar det?
Massage över ländryggen kan vara skönt när det kommer en värk –  eller kanske om någon pressar sin hand där,  hårt, som ett mottryck. Lårmassage kan kännas bra om smärtan strålar ner där. Och mellan värkarna kan fotmassage eller massage på axlar, i nacke och panna hjälpa till att slappna av.
Massage är inte bara skönt. Beröringen frisätter också hormonet oxytocin i kroppen. Det kan göra värkarna effektivare och smärtan mindre.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna.
När?
Massage kan användas när som helst. Under förlossningsarbetets gång masseras ofta olika delar av kroppen.

Bad

Hur funkar det?
Många badar bara för att det är skönt. På köpet sjunker nivån av stresshormoner och toleransen för smärta kan öka.
På grund av infektionsrisken avråder många förlossningsavdelningar från bad om vattnet har gått.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Värkarbetet kan avstanna om man lägger sig i badet för tidigt. Därför kan det vara bra att vänta med bad tills värkarna kommer regelbundet (tre, fyra smärtsamma värkar inom tio minuter) eller tills livmodermunnen är öppen tre, fyra centimeter – men å andra sidan är det bara att kliva upp ur badet om värkarna blir för glesa.
Effekten är också svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna.
När?
Bad kan användas under hela förlossningsarbetet, men det kan vara klokt att vänta tills värkarna kommer regelbundet (se under Nackdelar).

Dusch

Hur funkar det?
Precis som när det gäller bad är det många som duschar bara för att det är skönt. Och precis som vid bad får de en sänkt nivå av stresshormoner och, förhoppningsvis, en ökad tolerans för smärta på köpet.
En del duschar för att få en direkt smärtstillande effekt – smärtupplevelsen från värkarna kan avledas om man duschar med hård stråle, så hård att det nästan gör ont, på det ställe när smärtan känns som mest.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna.
När?
Duschning kan användas under hela öppningsarbetet.

Värme/kyla

Hur funkar det?
Värme kan ibland lindra smärta. Man kan till exempel använda värmekrus, vetekuddar som värms i mikrovågsugn eller heta handdukar. Det varma föremålet lägger man sedan där smärtan känns som mest. När det är dags att krysta tycker många att smärtan och trycket från barnets huvud lindras om en urvriden, varm handduk hålls mot mellangården.
Under förlossningsarbetet kan en del också uppskatta motsatsen till värme, det vill säga kyla, till exempel i form av en kall handduk på pannan.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna. Det finns en viss risk för lätta brännskador om man använder alltför varma föremål, så tänk på att inte låta vetekudden ligga för länge i mikron.
När?
Värme kan användas under hela förlossnings­arbetet.
En del tycker det fungerar bra att använda en så kallad isbinda efter förlossningen om man till exempel har fått en bristning i mellangården. Hur man gör? Lägg en vanlig binda i frysen. När den har blivit riktigt kall är den färdig att användas på vanligt sätt.

Sterila kvaddlar

Hur funkar det?
Sterila kvaddlar innebär att barnmorskan sprutar in små mängder sterilt vatten på kvinnans rygg eller längs med henns blygdben. Injektionen gör att kvinnan känner en brännande och skärande smärta i mellan 15 och 30 sekunder, vilket har antagits öka kroppens produktion av kroppseget morfin och därmed lindra smärtan.
Den smärstillande effekten sitter i mellan en och två timmar.
Ny forskning har visat att man kan undvika den injektionssmärta som en del kvinnor upplever genom att lägga kvaddlarna djupare ner i vävnaden i stället för, som tidigare, precis under huden.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna. En del tycker att den gamla metoden att lägga kvaddlar gör så ont att det inte är värt den effekt man sedan får.
När?
Sterila kvaddlar kan användas under hela öppningsarbetet.

TENS

Hur funkar det?
TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering. I praktiken är det en apparat med gummi- eller plastplattor som är kopplade till en bärbar, batteridriven generator. Plattorna fästs oftast på ländryggen, ibland också i ljumskarna. Via dem får man sedan elektroniska impulser, som vibrationer, med jämna mellanrum. Kvinnan kan själv ställa  in lagom styrka på impulserna.
TENS-apparater kan hyras på mödravårdscentraler och i sjukvårdsaffärer. Det kan vara smart att skaffa en i god tid så att man hinner lära sig hur den fungerar.
För att frisättningen av endorfinerna , ”kroppens eget morfin”, ska komma igång bör vibrationerna vara så starka så att det nästan gör ont.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna.
När?
TENS kan användas under hela öppningsarbetet.

Akupunktur

Hur funkar det?
Akupunktur kan öka avslappningen, men också mildra smärtupplevelsen, minska illa­måendet och påverka värkarbetet – allt beroende på vilka akupunkturpunkter som stimuleras. Smärtan kan också påverkas lokalt genom att barnmorskan sätter nålar där det gör ont.
Vid utdrivningsskedet kan nålarna mildra smärtan i mellangården och trycket mot ändtarmen. De kan också underlätta för moderkakan att lossna.
Fördelar
Inga negativa effekter på barnet.
Nackdelar
Effekten är svår att förutsäga eftersom den varierar från kvinna till kvinna.
När?
Akupunktur kan användas under hela förlossningsarbetet.

Psykoprofylax

Hur funkar det?
Psykoprofylax är en metod att möta värkarna med olika sätt att andas. På 1970-talet var den vitt spridd, och nu börjar den bli populär igen – det anordnas kurser på flera håll i landet.Både kvinnan och mannen är med på kursen. Man tränar andning och avslappning som inte bara ska kapa smärtan under värkarna utan också förbättra syresättningen till barnet.
Man kan också träna själv med hjälp av Barnmorskeförbundets Signe-kurs, som bland annat kan laddas ner >> Åtta kvinnor om smärtlindring

NUVARANDE Smärtlindringsguide, naturliga metoder
NÄSTA Vaccinerna som skyddar ditt barn