Skydda din identitet på nätet

Diskussioner kring vårt agerande på internet är högaktuellt och gäller både barn och vuxna.

Dagligen besöker barn och vuxna webbsidor som medför hot och risker utan att vi är medvetna om konsekvenserna. Bedrägerier, nätmobbning och virus förekommer i allt större utsträckning.

Hur ska vi agera för att skydda oss ifrån dessa hot?.

Idag finns det över 100 mötesplatser för unga på nätet men långt ifrån alla är bra.
-Föräldrar måste lära sina barn att identifiera risker på nätet och tänka kritiskt. Säkerhet på nätet borde vara lika självklart som att låsa ytterdörren och använda bilbältet, säger Maria Sölving, som själv blivit utsatt av näthot.

Andra viktiga saker att tänka på är att skilja på privatliv och nöje när man använder datorn.
David, analytiker på Kaspersky Lab varnar för att använda samma lösenord till
e-postkonton, Facebook, forum, e-handel etc.
-Känslig information kan exempelvis sparas på en extern hårddisk så att den inte blir tillgänglig för obehöriga om datorn i värsta fall blir infekterad av ett virus.

NUVARANDE Skydda din identitet på nätet
NÄSTA Föräldrar följer inte råd om barnsäkerhet