Situationen för barnen i Haiti är akut. Din hjälp behövs

UNICEF är på plats och gör allt för att hjälpa de drabbade barnen och deras familjer. Behoven är enorma och mer pengar behövs snabbt för att kunna hjälpa barnen.

Haiti är ett av världens allra fattigaste länder och hälften av befolkningen är barn. Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har extra stort behov av hjälp. UNICEF gör sitt yttersta för att de snabbt ska få mat, tak över huvudet och beskydd nu i de inledande katastrofinsatserna. Massiva insatser kommer att krävas under lång tid framöver.

Din hjälp behövs nu!

Skänk en gåva till katastrofarbetet i Haiti via Unicef

NUVARANDE Situationen för barnen i Haiti är akut. Din hjälp behövs
NÄSTA Julkalendern Lucka 24