Många barn kan inte simma

Över 7 000 elever i årskurs 5 kan inte simma.

Över 7 000 elever i årskurs 5 kan inte simma.

I slutet av det femte skolåret ska eleverna kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Det framgår av kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan, och det är kommunerna som ansvarar för att kursplanen följs och att alla elever ges förutsättningar att nå upp till målen.
Men 7 369 elever i årskurs 5 är inte simkunniga, visar Skolverkets tillsyn av simkunnighet, som omfattar alla elever i årskurs 5 i såväl de fristående som de kommunala skolorna i landet.
Skolverket har riktat kritik mot 14 procent av kommunerna och 3 procent av de fristående skolorna för att de inte har undervisat eleverna i simning på skoltid.
De har också riktat kritik mot 26 procent av kommunerna och 7 procent av de fristående skolorna för att de inte gett eleverna förutsättningar att praktiskt lära sig hur man hanterar nödsituationer vid vatten.

NUVARANDE Många barn kan inte simma
NÄSTA Många barn sitter farligt i bilen