Spjälsängarnas brister

Här är de, redovisade säng för säng.

Här är bristerna, redovisade säng för säng:

Anna Eco, Happyland  

• Monterings- och bruksanvisning saknas på svenska. Risk för
felmontering om texten missuppfattas, vilket kan komma att utgöra risk
för skada på barnet beroende på hur sängen monteras fel.

• Lägre sidhöjd än standardens krav, vilket ökar risken för att barnet kan klättra ur sängen.

• Utskjutande delar utgör risk för att barn kan fastna med kläder eller annat det har på sig och bli hängande och strypt.

• Längsgående sida i botten gick av i provningen. Risk för att farliga öppningar bildas. Risk för kvävning och strypning.

• Spjäla i sängsidan avslagen. Risk för farlig öppning som barn kan
fastna i och kvävas och risk för att barn fastnar med kläder eller
annat och stryps.

Happy, Baby Dan Danmark   

• Stödribbor i botten liksom förband till gavlar har gått isär. Om
sängen går sönder så att farliga öppningar bildas, kan barnet fastna om
sängen ändå används, vilket i sin tur medför risk för kvävning eller
strypning. I för stora öppningar kan barnet antingen trä ut kroppen

med fötterna före, fastna över bröstkorgen och kvävas eller fastna med huvudet och strypas.  Dödsolyckor orsakade av farliga öppningar har tidigare inträffat i Sverige.

Nikolai, Dangarden APS Danmark

• Fäste mellan sängbotten och gavel gick sönder. Om sängen går sönder
så att farliga öppningar bildas, kan barnet fastna om sängen ändå
används, vilket i sin tur medför risk för kvävning eller strypning. I
för stora öppningar kan barnet antingen trä ut kroppen med fötterna
före, fastna över bröstkorgen och kvävas eller fastna med huvudet och
strypas.

Dödsolyckor orsakade av farliga öppningar har tidigare inträffat i Sverige.

Ocean, Segr Sverige AB         

• Självgängande skruvar till ribbor i botten – ribbor som måste tas
bort för att kunna höja eller sänka botten. Om skruvhålen blir slitna
och skruvarna lossnar kan farliga öppningar bildas,

och om sängen ändå används kan barnet fastna, vilket i sin tur medför
risk för kvävning eller strypning. I för stora öppningar kan barnet
antingen trä ut kroppen med fötterna före, fastna över bröstkorgen och
kvävas eller fastna med huvudet och strypas. Dödsolyckor orsakade av
farliga öppningar har tidigare inträffat i Sverige.

• Sängen har utskjutande delar, vilket innebär risk för strypning om
barnet fastnar med sina kläder eller något det har runt halsen.


Yvonne, Basson Baby, Danmark
 

• Monteringsanvisningen är inte på svenska, och är dessutom oklar på
vissa punkter, vilket leder till att gavlar och sidor kan vändas fel.
Om sängen monteras fel, finns risk att den kan komma att orsaka skada
på barnet.

• Klarar inte hållfasthetsprovning av spjälor och sidor. Sidorna går
isär. Om sängen går sönder så att farliga öppningar bildas, kan barnet
fastna om sängen ändå används, vilket i sin tur medför risk för
kvävning eller strypning. I för stora öppningar kan barnet antingen trä
ut kroppen med fötterna före, fastna över bröstkorgen och kvävas eller
fastna med huvudet och strypas. Dödsolyckor orsakade av farliga
öppningar har tidigare inträffat i Sverige.  


88:an, Br. Johanssons sängfabrik, Smålandsstenar

• Väsentlig säkerhetsinformation saknas i bruksanvisningen. Risk för
att föräldrar inte är observanta på allvarliga säkerhetsrisker i
samband med användandet av sängen.

• Självgängande skruvar för montering långsida – gavlar.
Självgängandeskruvar accepteras inte i delar som är avsedda att
demonteras. Om skruvhålen blir slitna och skruvarna lossnar

kan farliga öppningar bildas, och om sängen ändå används kan barnet
fastna, vilket i sin tur medför risk för kvävning eller strypning. I
för stora öppningar kan barnet antingen trä ut kroppen med fötterna
före, fastna över bröstkorgen och kvävas eller fastna med huvudet och
strypas. Dödsolyckor orsakade av farliga öppningar har tidigare
inträffat i Sverige.

Classic, Modi  

• Viss information saknas i monterings- och bruksanvisning, annan är inte på svenska.

Monteringsritning, ingående delar och nödvändiga verktyg mm som krävs,
överensstämmer inte med produkten. Risk för att sängen blir
felmonterad, vilket kan innebära risk för skada på barnet.
 

Moon Exclusive, Brio

• Sängen har ingen linje eller annan markering eller information för
högsta madrasshöjd, min 200 mm från överkant. Det kan innebära att för
hög madrass kan komma att användas, vilket i sin tur medför ökad risk
för att barnet faller ur sängen och kan drabbas av skallskador.

Trille Nina, Segers babyhose Köpenhamn

• Monterings- och bruksanvisning saknas. Det kan innebära att sängen
blir felmonterad, exempelvis så att sängbotten kommer att sitta för
högt, med ökad risk för att barnet faller ur sängen, vilket i sin tur
medför risk för skallskador.

• Avståndet mellan ribborna i sängbotten är för stort, vilket innebär
att barnet kan fastna med armar och ben om det tar sig ner under
madrassen – vilket en del barn gör.

Troll Bebo, Babyproffsen

• Vissa skruvar saknades, andra var för långa. Om sängen monteras fel, finns risk att den kan komma att orsaka skada på barnet.

Scandinavia, Babyproffsen   

• Ribba har gått av i provningen. Risk för att barnet kan strypas genom
att det kan fastna med ett klädesplagg i en uppstickande del eller
kvävas genom att det kan tränga ut med kroppen genom en farlig öppning.

 

Anna från Kaxholmen  

och

Diktad från Ikea

är enligt provningsresultatet utan anmärkning.

Källa: Konsumentverket

På Konsumentverkets hemsida kan du se bilder på sängarna

NUVARANDE Spjälsängarnas brister
NÄSTA Fler fosterskador