Så lång är en lagom dag på förskolan

När du hämtar i förskolan gnager samvetet. Kanske går minstingen för långa dagar, fast du hämtar tidigt? Eller så är ditt barn kvar sist igen. Lämna oron och skuldkänslorna hemma och ta i stället reda på vad som är rätt för dig och ditt barn.

Heltid eller halvtid? Tre timmar eller tio? I diskussionen om hur lång en ”lagom” lång dag i förskolan är dyker det upp en massa frågor. Inte minst för att timmarna för många är förknippade med dåligt samvete. Man vill så gärna tillbringa tid med sitt barn och hade gärna sett kortare dagar – men verkligheten ser annorlunda ut. Kanske är man av ekonomiska skäl tvungen att jobba heltid, eller har en chef som systematiskt förbiser den som inte jobbar full tid (även om man har rätt till det).

Och hur vet man egentligen vad som är det bästa för barnet? De leker ju så bra i förskolan, och kompisar och professionell pedagogik är ju viktigt, eller hur? Kanske mår ändå mitt barn lika bra av att vara där som hemma med mig?
– För varje barn finns en dag i förskolan som är lagom lång. Men det är omöjligt att säga hur lång den dagen är mätt i timmar, eftersom det skiljer sig så otroligt från barn till barn, säger Magnus Kihlbom, barnpsykiatriker och bland annat författare till boken Förskola för de allra minsta – På gott och ont.

Du som förälder känner ditt barn bäst och är därmed också bäst lämpad att göra bedömningen av hur länge ditt barn ska vara i förskolan. Men personalen har en annan insikt i hur vardagen ser ut, så ha gärna en dialog med dem om hur ditt barn verkar klara sig under dagen. Det är inte säkert att små barn ska gå kortare dagar än lite större barn. För vissa är det lättare att klara långa dagar så länge de sover middag.

Kolla schemat
Det är bra att ta reda på hur schemat ser ut, så att man till exempel inte kommer och avbryter för hämtning just när leken kommit igång efter mellanmålet. Jämför inte med andra föräldrar, alla har ju olika barn. Varför inte, om du har möjlighet, ta chansen att vara med någon dag då och då? Efter ett sådant besök är det både lättare att relatera till barnets verklighet och sätta sig in i hur de känner sig när dagen är slut.
– Det är ganska energikrävande för barnen att vara en dag i förskolan. Dels pågår hela tiden ett socialt samspel där man till exempel ska hitta sin plats i gruppen, dels är det mycket aktiviteter, säger Kate Sumer, förskollärare på Hjorthagens förskola.

Men det är en sak att veta ungefär hur långa dagar som skulle vara lagom för ens barn – och en helt annan att kunna anpassa sig efter det.
– Visst, i den bästa av världar skulle alla ha just så långa dagar som passade deras barn. Men verkligheten ser ju sällan ut så. Man får helt enkelt försöka göra det bästa av situationen. Om man tycker att dagarna blir för långa kan man kanske slå sig ihop med andra föräldrar och turas om att hämta, eller be sina egna föräldrar eller andra släktingar om hjälp, säger Jenny Klefbom, psykolog.

Jenny Klefbom tycker också att man ska se upp så att man inte fastnar i normer som man aldrig ifrågasatt. Kanske tror man bara att chefen skulle bli sur om man bad om att få gå ner i tid.

Trötta barn gråter mer

– Man kan också få respekt genom att göra tydliga prioriteringar i livet. En bra chef ser att någon som ser till att ta hand om sig och sin familj också förmodligen ser till att sköta sitt jobb, säger Jenny Klefbom.

Om man har möjlighet att gå ner i tid på jobbet är det idealiskt om man kan hämta någon timme tidigare varje dag, snarare än att vara ledig en dag i veckan. Men bor man i storstad kräver pendlingen mycket tid, och kanske tjänar man ändå mer, sett till helheten, på att vara hemma en dag i veckan. Det kan också vara svårt att lämna jobbet en timme tidigare, man tenderar att bli överöst med jobb ändå och måste göra klart hemma istället.

För den som inte har möjlighet att gå ner i arbetstid är det bättre att lämna tidigare än att hämta senare.
– Vi märker tydligt när de små barnen blir trötta. De gråter lättare och drar sig gärna undan, vill sitta i lugn och ro med napp eller tumme. Och barnen har definitivt mer ork på morgonen än framåt eftermiddagen. Det är som om deras dygnsrytm är anpassad efter det, säger Kate Sumer.

Checklista: 6 frågor guidar dig till en lagom dag för ditt barn – läs på nästa sida

#br

Checklista: 6 frågor guidar dig till en lagom dag för ditt barn

Alla barn är olika och för varje barn ser en ”lagom lång dag” i förskolan olika ut. Här är frågorna som kan hjälpa dig hitta vad som är lagom för ditt barn.

1. Hur är ditt barn när du hämtar det på eftermiddagen?
Är det i full gång med lek eller verkar det trött och hängigt? Är det på bra humör eller har det nära till gråt och/eller ilska? Trötthet kan ta sig många uttryck.

2. Vilken personlighet har ditt barn? Vissa barn är mer sociala än andra och har inget emot att ta för sig i gruppen. För sådana barn är det mindre jobbigt att tillbringa dagarna tillsammans med många andra. För barn som är mer ängsliga och blyga kräver det en större ansträngning att förhålla sig till gruppen. Till att börja med orkar de kanske inte vara lika länge på förskolan. Om möjligt, planera för kortare dagar i början och gå upp i tid när du märker att det fungerar.

3. Finns det någon i personalen som ditt barn tyr sig till mer än andra? Att ha en nära relation till någon vuxen på förskolan skapar större trygghet och möjligheter att slappna av.

4. Hur stor är barngruppen och hur verkar miljön vara i övrigt, inte minst ljudmässigt? Stora rum med stora barngrupper tenderar att vara mer tröttande än mindre grupper i mindre rum.

5. Hur fungerar det vid lämning? Att barnet är ledset en liten stund är vanligt och inte farligt. Men om barnet fortsätter att gråta långa stunder varje dag är det bra att reda ut vad som ligger bakom.

6. Prata med personalen! Våga fråga om ditt barn verkar orka vara med hela dagen och be om ett ärligt svar.

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar nr 5, 2011.

NUVARANDE Så lång är en lagom dag på förskolan
NÄSTA Vi Föräldrar nr 5, 2011