Reflexdax

– men håller reflexerna måttet?

Alla har vi fått inpräntat i oss att vi ska använda reflexer när det är mörkt ute. Men vad hjälper det, om reflexen man har köpt inte reflekterar?

Det finns lagkrav på hur reflexer ska vara, men ingen tillsyn att de kraven följs. För att vara säker på att reflexen är bra ska man välja sådana som är CE-certifierade. I Sverige är det Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som testar och certifierar reflexer. Det görs på uppdrag av leverantörer och tillverkare.

Gösta Werner forskar om optisk strålning på SP och är en av dem som testar reflexer. Han är oroad över den dåliga kvaliteten på reflexer som finns på marknaden.

– Titta på den här till exempel, säger han, och visar på en reflex i form av en platt och böjlig prinsesskrona. Den reflekterar inte alls! Inte mer än en hand! Många andra är också usla, ofta sådana som har motiv som till­talar barn och som delas ut i reklamsyfte, men även sådana som säljs i butiker, säger Gösta Werner.

Höll inte måttet
Som exempel nämner han att ett försäkringsbolag delade ut reflexer till sina kunder – reflexer som inte höll måttet.

Ett problem är att det är svårt att i butiken se på reflexerna om de är bra eller dåliga. Det är ingen särskild typ av reflexer som oftare är dåliga, utan de finns bland såväl hårda som mjuka eller textila. Bland motivreflexer som ödlor, dödskallar och katter finns det också både undermåliga och godkända.

– Det som avgör är materialval och tillverkningsmetoder. Det är viktigt att tillverkarna är seriösa och inte bara tillverkar så snabbt och billigt som möjligt. De måste granska tillverkningsprocesserna, till exempel gjutformarna för hårda prismareflexer, och materialen så att de vet att de får bra resultat, säger Gösta Werner.

Välja rätt i butiken
För att bli CE-certifierade ska reflexerna hålla viss standard, som har beslutats i EU. De ska bland annat ha en yta på minst 15 kvadratcentimeter, reflektera en viss mängd ljus och inte släppa in vatten.

– Men när man ska köpa reflexer hjälper det inte att bara titta efter att det ska stå CE på förpackningen, säger Gösta Werner. Det ska också stå var testen är gjord och att reflexen blev godkänd. Jag har sett undermåliga reflexer även i förpackningar där det står ”CE-certifierad”.


Ficklampstestet

Häng upp den gamla reflexen och en ny i ett mörkt rum. Håll en ficklampa i ögonhöjd och lys mot reflexerna på minst fyra meters avstånd. Ögat är ganska bra på att uppmärksamma skillnader i reflexionsförmåga.
Tänk på att det är lampans ljus som reflekteras från reflexen – därför är det bra att använda en ganska stark lampa.

Det här krävs av en reflex

CE-certifiering av reflexer visar att de lever upp till de direktiv som Europakommissionen har satt upp. Certifikaten har en giltighetstid på fem år i Sverige och därefter omprövas de.

• Det krävs att reflexen är minst 15 cm2 och att den har en viss reflexionsförmåga vid olika vinklar.

• Reflexionsförmågan mäts i CIL. En reflex ska ha lägst 400 CIL för att bli godkänd. Då reflekterar den ljuset från ett fordons halvljus på ungefär 120 meters håll. Bra reflexer har värden på omkring 2 000 CIL.

• Det ska inte tränga in vatten i den, inte ens efter att den har blivit kall och tappats i golvet/marken.

• Den ska också tåla en viss mängd nötning och varierade temperaturer.

• Om det regnar på den ska den ändå ha kvar en viss reflexionsförmåga.

• Ett annat krav är att reflexen ska vara försedd med någon typ av manual när man köper den, där det finns rekommendationer om hur den ska bäras.

• Det räcker inte att det står på en reflex att den är CE-märkt. Det måste också framgå var den är testad och att den är godkänd. I Sverige är det Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) som gör CE-certifieringen för reflexer.

• Reflexer som används av gångtrafikanter på fritiden klassas som personlig skyddsutrustning av kategori II. Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för sådan skyddsutrustning och som ska göra stickprov i butiker för att kontroller om kraven uppfylls. År 2002 och 2005 gjordes marknadskontroller av reflexer och reflexvästar och då kom man fram till att endast drygt tio procent av reflexerna var CE-märkta. I den andra kontrollen kontaktades 32 leverantörer per brev och uppmanades att skicka in bland annat bruksanvisning på svenska och typkontrollintyg. Ingen av dem lämnade komplett dokumentation.


Läs mer om reflexer

I Vi Föräldrar 12/2008, som finns i butik den 7 oktober och når dig som prenumererar fyra–fem dagar tidigare, kan du läsa mer om reflexer, bland annat:

• Hur använder man reflexer så effektiv som möjligt?

• Hur använder man reflexer på barnvagnen?

• Varför behövs reflexer, och hur länge håller de?

• Reflexer – fakta, historia, tips och råd

NUVARANDE Reflexdax
NÄSTA Massage – en mötesplats för familjen