Rätt om hormonspiral

I vår guide om preventivmedel (Vi Föräldrar nummer 7/08 samt för nedladdning här) skrev vi att man får tillbaka halva summan om man tar ut sin hormonspiral i förtid, det vill säga inom fem år. Det är fel.

Gränsen för att få tillbaka pengar är sex månader och man får tillbaka halva kostnaden om spiralen tas ut av medicinska skäl, och man har kvittot kvar.

Garantiformulär får man ifyllt av den barnmorska eller läkare som tar ut spiralen och skickas in tillsammans med kvitto till tillverkaren Schering.

NUVARANDE Rätt om hormonspiral
NÄSTA Vinnare Resebok ViF 7/08