Peppa inför förskolestarten

Lång eller kort inskolning? Och hur gör man för att ge sitt barn bästa möjliga förskolestart? Marie Eriksson, son skrivit boken "En bra start", vet.

Hej Marie Eriksson, du har precis kommit med boken ”En bra start” som handlar om inskolningen. Hur kan man ge sitt barn en bra förskolestart?
– Genom att själv vara välinformerad och trygg, för det märker barnet.

Hur gör man för att vara det?
– Man frågar och berättar! Ring förskolan och ställ frågor och be att få komma på besök. Sluta inte fråga förrän du känner dig trygg. Och berätta allt, även småsaker, om ditt barn.

Vad behöver ni känna till om mitt barn?
– Ju mer vi vet, desto lättare blir det för oss att möta varje barns behov. Till exempel en liten 1-åring som upplever sin första vinter och kanske bara är van vid att sitta i vagnen. För ett så litet barn är det en process i sig att bara sätta på sig overall och kanske regnkläder utanpå det.

Din bok vänder sig till förskolepersonal, kan man som förälder ha glädje av boken?

– Ja, för att veta vad man kan önska sig av förskolan. Till exempel har vissa förskolor bestämt i förväg att inte dela upp barnen mellan sig, utan man tycker att det är viktigt att barnet blir tryggt med alla pedagoger. Men känner man att ens barn skulle må bra av att ha en person att knyta an till kan man önska det.

Hur hinner ni pedagoger se just mitt barn?
– Vi har en plan för det! Vi har pratat igenom inskolningen i förväg, vi har en lång utbildning bakom oss och det är det här vi kan.

Spelar det någon roll vilken förälder som skolar in?
– Det som familjen känner, det blir bäst. Jag har varit med om att bara pappa har skolat in, bara mamma, att föräldrarna tagit varannan dag eller att mormor kommit var tredje.

Kan barnet ha normallånga dagar direkt?
– Om man kan hålla det öppet med sin arbetsgivare tror jag att det kan kännas skönt som förälder. Men alla kan inte det, och då går det bra det med.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar nr 14, 2010

Lång eller kort inskolning – vad är skillnaden?

Lång inskolning: Pågår ofta två–tre veckor och går ut på att barnets besök på förskolan utökas från en­–två timmar till att omfatta även lunch och vila. Ofta uppmanas föräldern att hålla sig i bakgrunden och vara ”tråkig”. Personalen ska istället locka barnet in i verksamheten.

Kort inskolning: Barnet är på förskolan hela dagar direkt och föräldern deltar aktivt under kanske tre dagar i allt som händer, liksom för att visa barnet att ”här är det roligt att vara!”.

Enligt Marie Eriksson är inskolningen ofta en mix av olika metoder. Föräldrar kan vara aktiva även under den långa inskolningen och den korta inskolningen måste inte avslutas efter tre dagar.
 

Som förälder kan man tycka att tre dagar låter jättekort!
– De flesta förskolor är flexibla ifall man vill ha fler dagar. Titta också på antalet timmar, det är inte säkert att den långa inskolningen består av fler timmar även om det låter längre, säger hon.

" data-post-promotion="false" data-post-campaign_id="" data-post-campaign_name="" data-post-client_id="" data-post-client_name="" data-post-article_id="" data-post-advert_id="" data-post-word_count="593" data-post-img_count="0">
NUVARANDE Peppa inför förskolestarten
NÄSTA Vinnare lucka 3: W Lifestyle Organics babyolja