Peppa dig inför amningen

 

En av de viktigaste sakerna för att amningen ska fungera är att man har fått kunskap redan under graviditeten, anser Kristin Svensson, specialistbarnmorska i amning och en av författarna till Amningsboken.
– Men det handlar kanske inte i första hand om att få veta att man har si och så många mjölkgångar i brösten, utan mer om att reflektera kring sin egen inställning till amning – att ställa sig frågor som: Är amning viktigt för oss, och i så fall varför? Är det något man kan göra för att underlätta amningen? Och hur mycket tid är det värt att satsa på den? För en del är det den känslomässiga närheten till barnet som är det viktigaste.

– För andra kanske det är infektionsskyddet, att det är praktiskt, ekonomiskt, miljövänligt, fördelaktigt för kvinnans hälsa eller något annat. Men oavsett vad det är så är det lättare att hantera såriga bröstvårtor eller andra nybörjarsvårigheter om man har funderat över amningen och kommit fram till att den är viktig, säger Kristin Svensson.

Inte bara den blivande mamman kan behöva reflektera. Pappans attityd till och kunskap om amning är viktig, har forskning visat. Är pappan positiv ammar kvinnan längre.

Myt att gravida inte är mottagliga
Ibland hör man att det inte är någon idé att prata amning med blivande föräldrar. De är så uppfyllda av graviditeten att de inte kan ta till sig sådant som handlar om när barnet är fött, sägs det.Men det är en myt, enligt Kristin Svensson.
– Tvärtom så är många mottagliga under graviditeten. Ett undantag är dock perioden i slutet av graviditeten, när man är mer inriktad på själva förlossningen – och tyvärr är det ju ofta först då, vid det sista tillfället i mödravårdens föräldrautbilning, som man pratar om barnet och amning.

Man borde göra det tidigare – och hur man gör det är förstås jätteviktigt. Det bästa är om det görs på ett sätt där de blivande föräldrarnas erfarenheter, kunskaper, situation, förväntningar och attityder används, så att föräldrarna inspireras att reflektera och fundera.

10 frågor att fundera över
Mycket av reflekterandet kan man sköta själv, tror Kristin Svensson. Man kan till exempel, tillsammans med sin partner, sina egna föräldrar och vänner, fråga sig saker som:

• Varför skaffar vi barn i dag?

• Hur mycket tid får barnet ta?

• Vilka behov har nyfödda barn?

• Vad tycker vi är viktigt för vårt barn?

• Är det viktigt för mig att amma/att min partner ammar?

• Är man en bättre mamma om man ammar?

• Vem bestämmer om man ska amma eller inte?

• Är jag själv ammad, och kommer det i så fall att påverka oss?

• Är man mer jämlik om man ammar än om man ger flaska, eller är det tvärtom?

• Kan omgivningen försvåra eller underlätta amningen, och i så fall hur?

”Inget rätt eller fel”
– Ingenting är rätt eller fel, det är det viktigt att veta. Det handlar mer om att hitta vad man själv vill och att det ska vara hanterbart för familjen, säger Kristin Svensson.

Och om man kommer fram till att amningen är viktig så finns det en del kunskap som ökar chansen att amningen ska fungera, menar hon.

– Man bör till exempel veta att pappans, och hela omgivningens, stöd är oerhört viktigt. Inte på så sätt att alla stup i kvarten ska tala om för kvinnan att hon måste amma, men hon ska servas så hon slipper bry sig om annat, och hon kan behöva höra positiva saker som ”Det här fixar du, du är så duktig, det här går bättre och bättre…”.

– Dessutom underlättar det om man känner till lite om barnets beteende vid bröstet, barnets dygnsrytm de första dagarna, hur ofta barn vill ammas och att många ammande kvinnor åtminstone någon gång kommer att tvivla på att de har mjölk så det räcker.

Kanske bör man också vara medveten om att alla kommer att ha mycket åsikter om hur man gör och inte gör med sitt barn, särskilt när det gäller amning.

– Då är det viktigt att veta att det finns ingen som känner barnet så väl som barnets föräldrar – och om man har pratat med familj och vänner om nyfödda barn och amning redan under graviditeten så vet man vilka man kan fråga och även känna förtroende för.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 4/2006

Läs mer: Amning för nybörjare

NUVARANDE Peppa dig inför amningen
NÄSTA Honung och spädbarn