Pappalediga lever längre

Män som tar pappaledigt har bättre hälsa än andra pappor.

Män som tog pappaledigt i mellan 30 och 60 dagar hade 25 procents lägre risk att dö under de följande två decennierna än de som inte var pappalediga. Skillnader när det gäller sjukskrivning och sluten vård indikerar att de pappalediga männen också mådde bättre.

En rimlig slutsats är att män som tidigt knyter an till sina barn ändrar förhållningssätt till sin hälsa, alkoholförtäring och andra riskbeteenden som exempelvis i trafiken, menar Anna Månsdotter som i morgon försvarar sin avhandling vid Umeå universitet.

– Det kan också delvis bero på att det är just ansvarstagande, hälsosamma och icke-supande män som tar pappaledigt. Men jag tror inte att det förklarar hela sambandet, säger hon.

I studien ingår alla svenska par som fick sitt första gemensamma barn år 1978.

Källa: Metro

NUVARANDE Pappalediga lever längre
NÄSTA Den viktiga familjen