Pappagrupper gör nytta

Män som har deltagit i en pappa-grupp i samband med sitt barns födelse är mer benägna än andra män att vara föräldralediga och tar också ut ett större antal vab-dagar än pappor i allmänhet.

Majoriteten av papporna, 59 procent, anser dessutom att deras deltagande i pappagruppen har medfört att de delar mer lika på ansvaret för barnen.Det visar en utvärdering av projektet ”Pappa på riktigt”, som pågått i Stockholms län mellan 2003 och 2007, där 2 600 män deltog.

Målsättningen var att stärka pappans relation till sitt barn och att öka förståelsen mellan man och kvinna och på så vis stärka också parrelationen. Därefter fick deltagarna svara på en enkät som visar att 89 procent av papporna tog ut minst tre månaders föräldraledighet. I Sverige som helhet är siffran 22 procent.

En majoritet av pappagruppsdeltagarna, 63 procent, var föräldralediga minst fem månader. En stor andel av papporna, 69 procent, anger i enkäten att de stannar hemma minst hälften av alla vab-dagar (jämfört med 35 procent av pappor i allmänhet).

Deltagarna i pappagrupperna rekryterades i samband med att de blivande föräldrarna deltog i en förlossningsförberedande kurs hos sin barnmorska. Paret separerades så att barnmorskan hade en grupp med bara mammor och pappagruppsledaren träffade enbart papporna.

Källa: Pappa på riktigt – en utvärdering av Johanna Schiratzki och Mats Berggren, Försäkringskassan
 

Publicerad i Vi Föräldrar nr 11, 2009.

NUVARANDE Pappagrupper gör nytta
NÄSTA Känslor tränas med hjälp av djur