Frätskador på tänderna allt vanligare hos unga

3-åringar med karies har fem gånger större risk att få hål i tänderna som 15-åringar, jämfört med 3-åringar utan några hål i tänderna.

– Det finns ett tydligt samband mellan tidig karies och karies högre upp i åldrarna, varnar landets tandläkare i kampanjen Tandläkare mot godis och läsk.

Nu tar tandläkarna upp kampen mot svenska barns ökade konsumtion av söt­saker, inte minst söta drycker. Våra barn dricker 2 deciliter saft och läsk per dag, och konsumtionen av läsk har ökat från 40 liter per person och år 1980 till 68 liter, enligt Livsmedelsverket.

Just läsken anses vara orsaken till det växande problemet med frätskador på våra tänder. Uppemot 40 procent av alla barn och ungdomar kan ha frätskador på tänderna, enligt internationella studier.

Mer information om barn, kost och sött

NUVARANDE Frätskador på tänderna allt vanligare hos unga
NÄSTA Våga prata om sex med ditt barn