Inte längre dagar på dagis

Maxtaxan har inte gjort dagisvistelsen längre.

Maxtaxan har inte ökat närvarotiderna i förskolan

När maxtaxan infördes år 2002 befarades det att barnens närvarotider i förskolan skulle öka. Men så blev det inte, visar Skolverkets årliga utvärdering.
Barn till förvärvsarbetande föräldrar är lika länge i förskolan i dag som de var år 1999 och i fritids har närvarotiderna under samma period minskat från 17 till 13 timmar per vecka.
I förskolan var den genomsnittliga närvarotiden för barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar 32 timmar per vecka, både år 1999 och år 2005.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler