När är det bäst att börja förskolan?

Tja, det är knepigt att ange en exakt ålder. Kolla in ditt barns personliga utveckling, hur förskolan funkar och tänk över vilka behov ni har som familj.

Förskolestarten innebär – som så många andra saker i ett föräldraskap – ofta dubbla känslor. Å ena sidan brukar sista tiden av föräldraledigheten vara väldigt intensiv, barnet är rörligt och energiskt och det känns som om det behöver mycket stimulans, som man själv inte alltid orkar eller känner att man kan ge. Å andra sidan hisnar det när man tänker på att någon annan ska ta hand om ens ögonsten – hur ska de kunna se alla hennes behov, vem ska hjälpa henne att äta, hur ska hon kunna somna utan att jag sjunger för henne? Dessutom lever de flesta av oss i en verklighet där man måste söka förskoleplats innan barnet är ett halvår – och vem sjutton har en aning om vad som är en lagom ålder för förskolestart då?
– Det är givetvis omöjligt att se in i framtiden och veta när det är dags att börja och hur ens barn ska fungera i förskolan. Det beror på barnets personlighet men har också att göra med att barnet bara är en kugge i maskineriet: Förskolan, förskolepedagogen och de andra barnen är också viktiga faktorer för hur väl det faller ut, säger barnpsykolog Jenny Klefbom.

– Det är knepigt att ange en specifik ålder för när det är lämpligt för barn att börja förskolan, eftersom det beror väldigt mycket på hur långt barnet kommit i utvecklingen. Det är till exempel bra om de kan gå någorlunda stadigt och förstår och kan ge respons på verbal kommunikation. Att de kan sova middag utan att bli ammade och äta någotsånär självständigt, inte nödvändigtvis med bestick – fingrar är finfina grejer – är också en klar fördel, säger Hans Mellin, förskollärare i Förskolan Karlavagnen i Stockholm.

 

Många föräldrar känner oro

Många föräldrar känner tidigt en oro för att inte kunna stimulera barnet tillräckligt på egen hand och tror att det är viktigt att det får tas om hand av pedagogiskt utbildad personal. Men det är funderingar som man kan lägga åt sidan, menar Jenny Klefbom. Det är först i 3-årsåldern som barn har behov av den typ av socialt sammanhang som förskolan kan erbjuda. Däremot är det ju inte alltid enbart barnets behov som styr när det är dags att börja förskolan.
– Föräldrar har givetvis egna behov av barnomsorg, och med dem kommer kanske en oro för att det på något sätt skulle vara skadligt för barn att börja tidigt. Men om förskolan är bra, med lagom små barngrupper och tillräckligt med engagerad och bra personal finns det inget som talar för att förskolan generellt skulle vara skadlig för små barn, säger Jenny Klefbom.

Hans Mellin har jobbat i förskolan i 28 år, och baserat på hans erfarenhet är just runt 1,5 år en bra tid att börja.
– Jag har tagit emot många 1-åringar, och det har gått bra det också men generellt tycker jag inte att det är att föredra. Barnen är vid nyss fyllda 1 år mycket omsorgskrävande och fortfarande i behov av att knyta an till en person. Och även om man har en stabil personalgrupp är det inte så förskolan ser ut. Barnen måste klara av att växla mellan olika vuxna, och för ett så litet barn är separationen från föräldern tillräcklig. Vid 1,5 år har barnet en helt annan beredskap för detta.

Olika bud om 1,5 år – se nästa sida

#br

Olika bud om 1,5 år

Samtidigt hör man inte sällan, på forum och i föräldragrupper, att just 1,5 år skulle vara en dålig tidpunkt för förskolestart. Exakt vad det skulle bero på talas det inte lika ofta om, men det är definitivt en uppgift som florerar.
– Det skulle jag tro kommer från den psykodynamiska skolbildningens indelning av utvecklingen i olika faser. Enligt den börjar barn i 1,5-årsåldern att bli medvetna om att föräldern kan försvinna. Fasen kallas för närmandefasen, vilket betyder att barnet får större behov av att kolla att föräldern finns kvar och söka sig tillbaka till föräldern för att ”tanka trygghet”. En 1-åring däremot går ofta bara dit näsan pekar och är inte fullt medveten om att de kan ”försvinna”. Men att styra förskolestarten utifrån det här är inte alltid relevant, det stämmer säkert för vissa barn men inte för andra, mer frihetstörstande, säger Jenny Klefbom.

Ha marginaler

Den vetenskapligt mest lämpliga åldern för förskolestart är med andra ord snudd på omöjlig att fastställa. Den beror på så mycket, som barnets personliga utveckling, hur förskolan fungerar och vilka behov familjen har. Och kanske är det ändå bättre att titta på den faktiska situationen än att stirra sig blind på år och dagar. För att det finns tillfällen i livet när det är mindre lämpligt att börja förskolan är de flesta överens om.
– Precis i samband med att man får ett småsyskon är inte optimalt, då riskerar man att barnet känner sig bortvalt och utskuffat ur boet. Det är inte heller bra att inte ha några marginaler i början, att köra igång för fullt med ett väldigt stressigt jobb som kräver att man alltid kommer i tid, till exempel. Och om man har haft en jobbig bebisperiod, kanske med kolik, sjukdom hos föräldern eller barnet eller andra trauman, är det nog en bra idé att försöka få lite längre tid hemma för att bygga upp en bättre grund att stå på, säger Jenny Klefbom.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 7, 2011.

NUVARANDE När är det bäst att börja förskolan?
NÄSTA Har du/ni behövt använda er gravidförsäkring?